Vedci sa domnievajú, že za zmenšovaním môže byť viacero mechanizmov, ale hlavnou príčinou je zrejme ožarovanie hviezdami.

Vedci objavili štyri exoplanéty, ktoré sa zrejme zmenšujú a postupne strácajú atmosféru. Rýchlosť, akou táto zmena prebieha, naznačuje, že tieto nebeské telesá, nazývané mini-Neptúny, nakoniec úplne stratia svoju atmosféru a stanú sa terestrickými planétami s veľkosťou podobnou Zemi. Zistilo sa, že sa nachádzajú v tesnej blízkosti svojich hviezd, ktoré sú zodpovedné za postupnú stratu atmosféry. Toto pozorovanie teraz pravdepodobne vrhne svetlo na vývoj planét. Vedci sa domnievajú, že za zmenšovaním môže byť viacero mechanizmov, ale hlavnou príčinou sa zdá byť ožarovanie hviezdami. Mini-Neptúny sú jedným z mnohých typov exoplanét, ktoré boli objavené mimo našej slnečnej sústavy. Je to jeden z najbežnejších typov svetov zistených v rámci misie Kepler, ale v našej galaxii sa zatiaľ nenachádza.

Sú podstatne väčšie ako Zem, ale menšie ako Neptún. Mini-Neptúny majú hustú atmosféru z vodíka a hélia ako Neptún. Bolo pozorované, že aj pri postupnom zmenšovaní sa tieto svety nezmenšujú na menej ako dvojnásobok polomeru Zeme. Pritom exoplanéty kategórie super-Zemí majú 1 až 1,5-násobok polomeru našej planéty. Vedci si všimli medzeru medzi približne 1,5- až 2-násobkom polomeru Zeme, kde neboli objavené žiadne exoplanéty. Nazvali ju medzera s malým polomerom planét. Domnievajú sa, že medzera existuje kvôli určitej kritickej hranici, nad ktorou majú exoplanéty dostatok hmotnosti na to, aby zadržali svoju prvotnú atmosféru, ktorá zväčšuje ich veľkosť. V prípade super-Zemí sa zistilo, že nemajú buď dostatočnú hmotnosť, alebo nemajú vôbec žiadnu hmotnosť.

Pri hľadaní ďalších informácií vedci z Kalifornského technologického inštitútu (Caltech) použili spektroskopiu na analýzu atmosféry štyroch zistených minineptún. U štyroch planét, konkrétne TOI 560b, TOI 1430.01, TOI 1683.01 a TOI 2076b, bol pozorovaný výrazný únik hélia. Tím konštatoval, že rýchlosť straty ich atmosféry bola dostatočná na to, aby ju z planéty úplne odčerpala za niekoľko stoviek miliónov rokov, čo je v kozmických súvislostiach krátka doba.

Zdroj