Tvrdí to nedávna štúdia, ktorú zdieľal aj bývalý viceprezident Xiaomi India Manu Kumar Jain.

V nej sa uvádza, že je veľmi riskantné dávať deťom mobilné telefóny. Správa skúma, ako vlastníctvo mobilného telefónu v mladom veku ovplyvňuje faktory, ako je sociálna angažovanosť, sebaúcta a samovražedné sklony. Správa vychádza z údajov od 27969 mladých dospelých z generácie Z (vo veku 18-24 rokov) z 34 krajín, v ktorých sa pokles duševnej pohody mladých dospelých začal ešte pred koronou. Štúdia je veľmi dôležitá, pretože sa často stretávame s tým, že čoraz viac detí vlastní svoj mobil. Podľa správy z roku 2021 strávia tínedžeri vo veku od 13 do 18 rokov každý deň v priemere 8,4 hodiny pri displeji zábavou. Zo správy tiež vyplýva, že tí vo veku od 8 do 12 rokov strávia priemerne 5,3 hodiny. To by samozrejme malo vzbudzovať vážne obavy vzhľadom na možný vplyv na tieto deti.

Podľa štúdie mali osoby vo veku 18 až 24 rokov, ktoré dostali svoj prvý mobilný telefón (alebo tablet) v neskoršom veku, v priemere lepšie duševné zdravie, a teda menej problémov so samovražednými myšlienkami, pocitmi nepriateľstva voči iným ľuďom a pocitom odtrhnutia od reality. To naznačuje kumulatívny vplyv používania telefónov v detstve na dospelých. Správa tiež odhaľuje, že účinok by mohol byť horší u žien. Podľa správy 60-70% žien, ktoré používajú mobily pred dovŕšením 10 rokov, má v dospelosti problémy s duševným zdravím. Hoci muži nie sú imúnni, počet prípadov je nižší. Približne 45-50% mužov, ktorí používajú telefóny pred 10. rokom života, čelí podobným problémom v starobe.

V správe sa zistilo, že za každý rok oneskorenia získania mobilu v detstve dochádza k dlhodobému zlepšeniu duševnej pohody. S rastúcim vekom prvého smartfónu sa zvyšuje aj duševné zdravie, ktoré uvádzajú mladí dospelí, hodnotené pomocou kvocientu duševného zdravia (MHQ). Percento žien s problémami v oblasti duševného zdravia sa znížilo zo 74% u tých, ktoré dostali svoj prvý mobil vo veku 6 rokov, na 46% u tých, ktoré ho dostali vo veku 18 rokov. U mužov sa percento znížilo zo 42%, ktorí dostali svoj prvý telefón vo veku 6 rokov, na 36%, ktorí ho dostali vo veku 18 rokov.

Súbor údajov Sapien Labs pochádza z prebiehajúceho prieskumu globálnej duševnej pohody spolu s rôznymi faktormi životného štýlu a životných skúseností. Údaje získava pomocou hodnotenia, ktoré zahŕňa 47 prvkov pokrývajúcich širokú škálu symptómov a skúseností. Štúdia sa začala v roku 2019, takže nám nemôže ukázať trendy od roku 2010, ale môže nám ukázať, ako sú na tom mladí dospelí dnes, a prepojiť rozdiely v duševnom zdraví v súčasnosti s rozdielmi vo veku prvého telefónu. Zo správy vyplýva, že mobily by mohli byť zodpovedné za pokračujúci pokles duševného zdravia mladých dospelých vo veku 18-24 rokov.

Pred zavedením internetu by človek do svojich 18 rokov strávil „15 000 až 25 000 hodín v kontakte s inými ľuďmi tvárou v tvár“. Smartfóny však túto dynamiku zmenili a mladí ľudia, ktorým tieto zručnosti chýbajú, môžu skončiť odtrhnutí od spoločnosti a cítiť sa samovražedne. Štúdia poskytuje presvedčivé dôkazy pre rodičov, ktorí doteraz otáľali s poskytnutím telefónov do sveta svojim malým potomkom.

Zdroj