Vo Freiburgu nedávno otvorili prvú solárnu cyklotrasu v Nemecku.

Je pokrytá strechou zo solárnych panelov a je dlhá 300 metrov. Inštalovaný výkon je 287 kW a využíva 900 polopriepustných solárnych panelov od Solarwatt. Projekt bol vyvinutý v spolupráci medzi firmou Badenova a Fraunhoferovým inštitútom pre solárne energetické systémy. Hlavným účelom je výroba elektrickej energie. Očakáva sa, že ročne vyprodukuje približne 280 MWh energie, čo by stačilo na pohon takmer stovky elektromobilov. Solárne panely použité na cyklotrase boli špeciálne optimalizované a testované na tento účel.

Okrem výroby energie slúžia solárne panely aj ako ochrana pred dažďom. Vzhľadom na dĺžku cyklotrasy však nie je možné zabezpečiť úplnú ochranu cyklistov pred dažďom. Cyklisti sa síce môžu pod panelmi ukryť, ale ak začne pršať, nedokážu suchým spôsobom pokryť celú dĺžku. Projekt ako taký je prvý svojho druhu nielen v Nemecku, ale aj v Európe, je súčasťou snahy krajiny o rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, pričom solárna a veterná energia zaujíma v energetickom mixe krajiny dôležité miesto.