Správy odoslané v aplikácii už možno editovať aj po odoslaní.

WhatsApp usilovne pracuje na pridávaní nových funkcií, najmä takých, ktoré niektorí jeho konkurenti majú už dávno. Dnes prišiel čas na úpravu. Platforma po novom podporuje úpravu odoslaných správ. Stačí, ak dlho stlačíte tú, ktorú chcete zmeniť, a potom z ponuky vyberiete položku Upraviť. Funguje to len v prvých 15 minútach po odoslaní správy.

Po úprave odoslanej správy sa pri zobrazení ostatným ľuďom zobrazí vedľa nej nápis „Upravené“, avšak história úprav sa nezobrazí. Samozrejme, všetky tieto správy budú stále šifrované end-to-end. Táto nová funkcia sa už zavádza pre používateľov aplikácie na celom svete a zavádzanie by sa malo dokončiť „v najbližších týždňoch“.

Zdroj