Korona nás minulý rok naučila mnohým zmenám, pričom niektoré sú dobré a iné zase nie. Ľudia museli presunúť väčšiu časť pracovného života do svojich domov.

Hoci sa na to najprv sťažovali, teraz im to vyhovuje. Posledný prieskum organizácie Livecareer odhalil viacero zaujímavých skutočností, ktoré sa týkajú prepojenia práce a COVID-19. Na štatistickej vzorke 1000 respondentov bolo zisťované, do akej miery si zvykli na home office a či sa ešte plánujú vrátiť do práce. Niektoré výsledky sú šokujúce. Aby sme to upresnili, dáta sa týkali tých ľudí, ktorí počas poslednej zimy pracovali výhradne z domu. Ako iste viete, navyknúť si nový režim nemuselo byť úplne jednoduché a mnohým to trvalo týždne či mesiace. Napokon však zistili, že je to tak vlastne lepšie. Až 81% zo všetkých opýtaných potvrdilo, že si vyslovene užívajú prácu na diaľku. 65% zamestnancov štátnej správy v USA je presvedčených, že tento systém im pozitívne ovplyvnil rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Vyzdvihnúť treba aj údaj, že 60% pracujúcich profesionálov zvýšilo produktivitu pri práci z domu. To je skutočne prekvapivé.

Zaujímavé je tiež zistenie, že až 29% uchádzačov uviedlo, že pokiaľ by nemali v rámci práce možnosť pracovať aj na home office, pravdepodobne by sa jej vzdali. Tu je ale potrebné podotknúť, že ide len o takú prácu, pri ktorej to je možné. Na záver sa v prieskume objavili aj neduhy, ktoré práca z domova prináša do nášho bežného života. Respondenti mali vybrať, či sa s nimi stretávajú alebo nie: Rozptýlenie z domova – 59%, Zostať motivovaný – 45%, Komunikácia – 37%, Spolupráca – 36%, Osamelosť – 35%, Oddych po práci – 32%, Dobrá výkonnosť – 15%, Nedostatok kreativity – 11%. Ako môžete teda vidieť sami, situácia okolo koronavírusu nezmenila iba návyky súkromného života ale taktiež ovplyvnila spôsob, akým ľudia tvoria, pracujú a socializujú sa. Uvedené zistenia sú prekvapivé, no treba si uvedomiť, že prieskum prebiehal len relatívne krátko. Uvidíme ako to bude vyzerať s odstupom času.