V januári minulého roka ponúkol Microsoft firme Activision Blizzard kúpu v hodnote 68,7 miliardy USD.

Stále ale čelí rôznym problémom a nie je dokončená. Najnovšiu prekážku predstavujú komisie EÚ, ktoré nie sú presvedčené, že akvizícia prinesie trhu úžitok. Podľa ľudí oboznámených so záležitosťou má protimonopolná komisia EÚ vážne obavy a pripravuje vyhlásenie o námietkach proti transakcii. Komisia stanovila 11. apríl ako konečný termín pre svoje konečné rozhodnutie o dohode. Microsoft hovorí: „Naďalej spolupracujeme s Európskou komisiou, aby sme vyriešili všetky obavy týkajúce sa trhu. Naším cieľom je priniesť viac hier väčšiemu počtu ľudí a táto dohoda tento cieľ podporí.“

Povesti naznačujú, že Microsoft a protimonopolný úrad EÚ vedú neformálne rozhovory o dohode a firma sa snaží ponúknuť určité záruky, aby urýchlil proces akvizície, ale komisia EÚ trvá na tom, aby najprv poslala svoj tzv. charge sheet. Okrem toho sa americká Federálna obchodná komisia obrátila na súd, aby dohodu zablokoval, regulačné orgány Spojeného kráľovstva vyjadrujú svoje obavy a Sony je tiež opatrný. Japonská spoločnosť sa obáva, že okrem iných hier sa Call of Duty stane exkluzívnou hrou pre Xbox a používatelia PlayStation k nim už nebudú mať prístup.

Zdroj