Gmail čoskoro príde s funkciou, ktorá e-maily napíše za používateľa.

Je jednou z najlepších e-mailových aplikácií v systéme Android. Hoci veľkú zásluhu na tom má skutočnosť, že je predinštalovaná v obrovskej časti celosvetovo predávaných telefónov so systémom Android, značnú zásluhu má aj aplikácia, ktorá je celkom dobrá. Google vylepšuje prostredie služby novou funkciou Help Me Write (Pomôž mi písať), ktorá využíva umelú inteligenciu a pomáha používateľovi rýchlo pripravovať e-maily.

Používatelia musia zadávať písomné podnety, s ktorými bude umelá inteligencia pracovať, ale v budúcnosti by sa to možno dalo robiť namiesto toho hlasom. Môžete vysloviť svoje podnety a umelá inteligencia zabudovaná v aplikácii sa nimi bude riadiť a pripraví návrh e-mailu. Funkcia Návrh e-mailu s hlasom v službe je podobná funkciám založeným na hlase v aplikáciách s klávesnicou, ale zdá sa, že má niekoľko kľúčových rozdielov. Funkcia je integrovaná do samotnej aplikácie, takže ju môžete používať bez ohľadu na to, či aplikácia s klávesnicou akceptuje hlasový vstup.

Zdá sa tiež, že nejde o jednoduché hlasové diktovanie. Hlas sa používa na zadanie výzvy, ktorú potom umelá inteligencia použije na vypracovanie e-mailu; túto funkciu väčšina aplikácií s klávesnicou neponúka. Vďaka funkcii rozhranie hlasového písania automaticky otvorí veľké tlačidlo mikrofónu, keď začnete písať nový e-mail alebo odpovedať na e-mail. Ťuknutím naň môžete začať nahrávať výzvu. Po dokončení ťuknite na funkciu „Vytvoriť“ a použite umelú inteligenciu na vypracovanie e-mailu.

Ak rozhranie opustíte, na obrazovke e-mailu sa zobrazí tlačidlo, ktoré používateľovi umožní vrátiť sa k funkcii. Nie je jasné, kedy Google túto funkciu pridá do služby Gmail pre Android. V súčasnosti je funkcia Help Me Write obmedzená na používateľov Google Workspace Labs v USA a funguje len v angličtine. Predpokladáme, že funkcia Draft Email with Voice (Návrh e-mailu s hlasom) sa najskôr rozšíri na túto podskupinu používateľov služby Gmail a potom na ďalších používateľov, keď sa aj na nich rozšíri funkcia Help Me Write (Pomoc pri písaní).

Zdroj