Traja z desiatich Slovákov očakávajú v roku 2024 výrazne vyššie výdavky domácností.

Ďalších 37% trochu vyššie ako v roku 2023. So znížením výdavkov počíta len 5% ľudí. Na druhej strane, s vyššími príjmami ráta 40% a s rovnakými, v porovnaní s predošlým rokom, polovica Slovákov. S tým súvisí aj to, že väčšina neplánuje v tomto roku žiadne väčšie investície. Keď už, tak je to predovšetkým do vybavenia domácnosti či rekonštrukcie nehnuteľnosti. Ako ďalej ukázal prieskum, ani nie tretina opýtaných chce požiadať o vyšší plat. Dvom z desiatich by stačilo navýšenie do 10%, ďalšia štvrtina by si predstavovala nárast do 20%. Uplynulý rok spojený s vysokou mierou inflácie sa premietol aj do očakávaní a plánov Slovákov v oblasti financií v roku 2024. Z prieskumu vidieť, že ľudia skôr počítajú s vyššími výdavkami ako príjmami. To sa premieta aj do ich investičných zámerov.

Spolu až dve tretiny Slovákov očakávajú v tomto roku vyššie výdavky svojich domácností, z toho 29% výrazne vyššie ako v roku 2023. Nekorešponduje to ale s ich predpokladanými príjmami, nakoľko tie sa až v takej miere podľa vyjadrení ľudí zvyšovať nebudú. Len 10% opýtaných počíta s výrazne vyššími príjmami a ďalších 30% s trochu vyššími. Väčšina ľudí, až 49%, si myslí, že ich príjmy sa nezmenia. Je tu však aj 10% takých, ktorí rátajú dokonca s ich poklesom. Ako ďalej vyplynulo z prieskumu, v práve sa začínajúcom roku 56% Slovákov neplánuje žiadnu väčšiu investíciu. Z tých, ktorí predsa len hodlajú v roku 2024 viac investovať, sú to najmä takí, čo chcú dať vyššie sumy do vybavenia domácností (18%) a rekonštrukcie domu či bytu (17%). Jeden z desiatich má v pláne kúpu auta a 6% kúpu nejakej nehnuteľnosti.

Keďže väčšina ľudí očakáva vyššie výdavky, chceli by preto logicky aj viac zarábať. O zvýšenie platu sa však chystá požiadať len 27% Slovákov. Ďalších 13% počíta s automatickým navýšením mzdy. Keď sa pozrieme na to, o koľko by si želali navýšiť plat, aby im to pokrylo vyššie výdavky v roku 2024, tak 16% respondentov by stačilo navýšenie o 6 až 10%. Štvrtina by potrebovala zvýšenie platu o 11 až 20%. Je tu však aj 5% takých, ktorí by si predstavovali nárast mzdy o viac ako polovicu.