Brave ukončí prísnu ochranu súkromia používateľov, keďže je príliš agresívna.

Spoločnosť Brave Software, známa vývojom internetového prehliadača Brave s dôrazom na ochranu súkromia, oznámila zámery odstrániť prísny režim ochrany odtlačkov prstov. Krok je motivovaný zistením, že režim často vedie k nesprávnemu zobrazovaniu mnohých webstránok. Funkcia zvyšuje súkromie používateľov tým, že obmedzuje možnosť webstránok sledovať ich prostredníctvom techniky známej ako fingerprinting. Táto technika nevyužíva cookies, ale získava rozmanité údaje o zariadení a prehliadači používateľa, z ktorých potom vytvára unikátny identifikačný profil.

Brave ponúka dva režimy ochrany – štandardný a prísny, pričom každý z nich poskytuje rôznu úroveň ochrany. Vývojový tím postupom času zistil, že prísny režim prináša viac problémov, než je žiaduce, a to jak pre projekt, tak pre používateľov. Agresívne blokovanie v prísnom režime často spôsobuje, že webstránky nefungujú správne, čo negatívne ovplyvňuje používateľský zážitok. Navyše, len približne 0,5% používateľov využíva prísny režim, čo ich paradoxne činí zraniteľnejšími voči sledovaniu, pretože predstavujú výrazne odlišnú podmnožinu používateľov.

Vývojári za prehliadačom Brave sa preto rozhodli, že alokácia zdrojov na podporu prísneho režimu pre menšiu skupinu používateľov nie je najefektívnejším využitím obmedzených zdrojov projektu. Ochrana v štandardnom režime zostane zachovaná a bude ďalej vylepšovaná a optimalizovaná pre silnú ochranu pred sledovaním, čo by väčšina používateľov nemala pocítiť ako výrazný rozdiel. Ako je uvedené v oznámení, „štandardná ochrana proti odtlačkom prstov od Brave je už teraz jednou z najrozsiahlejších a najefektívnejších medzi všetkými veľkými prehliadačmi.“

Zdroj