Sľubná budúcnosť vo výrobe a ekológii prichádza.

Federálna polytechnická škola v Lausanne (EPFL) vyvinula solárnu parabolu, ktorá by sa mohla stať ekologickou kogeneračnou metódou na výrobu ekologického vodíka, čistého kyslíka a tepelnej energie. Parabola je sedemmetrové zrkadlo s plochou 38,5 metra štvorcového, vybavené dvojosovým sledovacím mechanizmom, ktorý ho nastavuje smerom k Slnku. Koncentruje slnečné svetlo do jedného bodu, kde reaktor s modulom CPV (koncentrovaná fotovoltika) vykonáva elektrolýzu, ktorej výsledkom je vodík, kyslík a tepelná energia. Počas 13-dňového testu (štyri dni v auguste, päť dní vo februári a štyri dni v marci) systém vyprodukoval maximálny výkon tepelnej energie 14,9 kW a priemerný výkon 10,6 kW, pričom celkovo vyrobil 679 kWh tepelnej energie.

Maximálny výkon vodíka bol 2,9 kW, čo zodpovedá 1,26 gramu vodíka za minútu. Počas 13 dní systém vyrobil 3,2 kg vodíka, čo by stačilo na pohon vodíkového vozidla na vzdialenosť približne 310 – 320 km. Účinnosť výroby vodíka však nie je veľmi vysoká a systém produkuje najviac tepla v lete, keď je to najmenej potrebné. Úpravou konštrukcie a optimalizáciou procesu je možné zlepšiť výkon solárnej misky, a tým zvýšiť účinnosť výroby vodíka, kyslíka a tepla. Okrem toho by táto technológia mohla byť vhodná pre miesta s vysokým slnečným žiarením a nedostatkom vody, kde by sa slnečná energia využívala na výrobu vodíka zo vzdušnej vlhkosti.

Je však potrebné vyriešiť otázky týkajúce sa nákladov na výrobu, skladovanie a prepravu vodíka, ako aj zabezpečenia udržateľného zdroja vody na elektrolýzu. Ďalším problémom môže byť aj využívanie prebytočnej energie z veterných a slnečných zdrojov, ktoré sa v súčasnosti stáva čoraz závažnejším problémom. Celkovo je solárna misa vyvinutá na Ecole Polytechnique Federale de Lausanne zaujímavým príkladom nových technológií na výrobu vodíka, kyslíka a tepla s využitím obnoviteľných zdrojov energie. Hoci výkonnosť solárnej paraboly nie je v súčasnosti veľmi vysoká, táto technológia môže byť zaujímavá pre určité aplikácie, najmä v oblastiach s vysokým slnečným žiarením a nedostatkom vody.