Americké bezpečnostné technológie by mali pomôcť ochrániť energetickú sieť pred hackermi. USA a pobaltské štáty sa dohodli na posilnení spolupráce pri ochrane ich energetickej siete pred kybernetickými útokmi. Rick Perry, americký minister pre energetiku, a jeho pobaltskí kolegovia označili dohodu za ,,kľúčový okamih v posilňovaní kybernetickej bezpečnosti“ v oblasti strategickej energetickej infraštruktúry.

Pobaltské štáty síce vstúpili do Európskej únie a NATO už v roku 2004, ale stále sú súčasťou ruskej energetickej siete. Závislosti od ruskej energie sa definitívne zbavia až v roku 2025, keď sa skončí proces integrácie ich rozvodnej siete do európskej. Pobaltie sa teraz v USA snaží nájsť firmy, ktoré by modernizovali tamojší softvér na riadenie energetických systémov tak, aby dokázal zabrániť prípadným pokusom o narušenie dodávok energie. Podľa Edvinasa Kerza, ktorý zodpovedá za kybernetickú bezpečnosť v Litve, zostáva pobaltský energetický sektor počítačovým cieľom.

Systém sa však preveruje a do distribučných a výrobných systémov by chceli zapojiť americké bezpečnostné technológie. Spojené štáty chcú využiť obavy európskych spojencov o svoju energetickú bezpečnosť aj na predaj svojho skvapalneného zemného plynu na európskom trhu. Podľa Perryho je to príležitosť ako priniesť na trh viac konkurencie a slobody. Litva a Poľsko už začali plyn dovážať.

Zdroj: Cybersec