Banka svoje rozhodnutie vysvetľuje bezpečnosťou, koniec pritom ohlásila celá skupina UniCredit Group.

Deaktivácia služieb sa týka Facebooku, Messengeru aj Instagramu, pričom k tomuto kroku má prísť k 1. júnu tohto roka. Banka sa k tomu vyjadrila paradoxne na sociálnej sieti takto: „Oznamujeme ukončenie pôsobenia skupiny UniCredit na kanáloch Facebooku, Messengera a Instagramu k 1. júnu tohto roka.“ Komunikácia s klientmi sa tak presúva výhradne na pobočky, email, či telefonickú podporu. Iné spoločnosti, ako napríklad mobilní operátori, pritom bežne komunikujú s klientmi aj cez sociálne siete, poskytujú im podporu a dokonca aj pýtajú identifikačné údaje, ak to je pre riešenie problému potrebné. Krok s bezpečnosťou teda zrejme súvisí s poslednými únikmi rôznych dát tejto sociálnej siete, ktoré sa objavili.

Banka v komentári tiež krok bližšie ozrejmuje: „Skupina UniCredit je presvedčená, že najlepší spôsob poskytovania služieb zákazníkom je prostredníctvom vlastných kontaktných miest a komunikačných kanálov. Skupina UniCredit pozastavila už v marci 2018 akúkoľvek platenú reklamu na Facebooku, a to z dôvodu obáv plynúcich zo spôsobov riešenia konkrétnych problematických a silne medializovaných prípadov zo strany samotnej služby. Tieto obavy pretrvávajú a preto sa celá skupina UniCredit rozhodla k 1. júnu 2019 deaktivovať všetky svoje profily na Facebooku a na Facebookom vlastnených sociálnych médiách – Messenger a Instagram. S klientmi banky i naďalej zostávame v kontakte s využitím iných oficiálnych komunikačných kanálov.“

Pridaj komentár