Pri zakladaní novej spoločnosti alebo spustení nového projektu si mnohí z vás určite neraz položili otázku, ako sa vyhnúť abnormálnym situáciám a nedorozumeniam pri komunikácií s klientom.

Online marketing je dnes veľmi populárny, no všetky problém a situácie vyriešiť nedokáže. Občas bude z vašej strany nutná aj spolupráca s dobrým call centrom. Jedným z najnovších pokrokov v oblasti informačných technológií je telemarketing –  predajné služby využívajúce možnosti telefonického rozhovoru, teda akási analýza, ktorá vám dá odpovede na všetky dôležité otázky.

Rozsiahle moderné firmy zaoberajúce sa diverzifikovanými obchodnými aktivitami využívajú profesionálny telemarketing – služby špecializovaných call centier, ktoré podporujú podnikanie zákazníka. Hlavným cieľom tejto služby je popularizovať produkty alebo služby a následne zvýšiť počet predajov, rozšíriť trhy a šíriť informácie o výhodách svojich ponúk. Zároveň sú v koncepcii telemarketingu zahrnuté aj nasledujúce typy služieb:

  • prieskum potenciálnych spotrebiteľov s cieľom identifikovať preferencie poskytnuté konkrétnym firmám, výrobkom alebo službám;
  • pravidelná aktualizácia databázy zákazníkov;
  • oboznamovanie predstaviteľov konkrétnej cieľovej skupiny o príchode nových tovarov, pripravovaných a aktuálnych akciách, zľavách a iných lukratívnych ponukách.

Prax ukazuje, že takáto priama komunikácia cez telefón vyvoláva dôveru potenciálneho spotrebiteľa a záujem o poskytnuté informácie, a preto sa s veľkou obľubou využíva aj priamo v praxi. Hlavnou hodnotou telemarketingu je skrátiť čas na predaj tovaru a zároveň výrazne znížiť náklady na služby zákazníkom. Operátori priťahujú kupujúcich a informujú ich o nových produktoch. Dôležitou výhodou telemarketingu je aj schopnosť zhromažďovať a sumarizovať údaje o zákazníkoch, počte hovorov, reálnych a čakajúcich nákupoch a obchodných trendoch.

Spoločnosti, ktoré využívajú telemarketingové služby, môžu predaj svojej ponuky zlepšiť, pretože majú po ruke vždy tie najaktuálnejšie informácie. Zároveň je to jeden z ďalších dobrých spôsobov, ako vylepšiť komunikačný kanál vašej spoločnosti s klientom, zákazníkom alebo obchodným partnerom. Tak sa presvedčte a v prípade potreby telemarketing vo vašej firme aj vyskúšajte.