Namiesto plnenia zákonných povinností, ku ktorým patrí ochrana efektívnej hospodárskej súťaže a záujmov koncových používateľov, telekomunikačný úrad slovenskú verejnosť hrubo zavádza.

Občianska iniciatíva „Chcem si vyberať“, ktorá minulý týždeň upozornila na zaradenie Slovenska medzi krajiny s najvyššími cenami mobilného telefonovania a internetu v EÚ, vyzýva Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, aby si začal plniť svoju zákonnú povinnosť, ktorou je ochrana efektívnej hospodárskej súťaže a záujmov koncových používateľov. Regulačný úrad sa minulý týždeň v reakcii na nepriaznivé hodnotenie slovenských cien mobilných služieb Európskou komisiou pokúsil obhajovať našich operátorov tvrdením, že „EK v analýze v prípade Slovenska použila len ceny dvoch operátorov, ale v prípade ostatných krajín ceny všetkých existujúcich operátorov“.

V metodike analýzy je pritom jasne vysvetlené, že v každej krajine sú do porovnania zahrnutí dvaja, maximálne traja najväčší operátori. Ponuky menších neboli zaradené až v 19-tich z celej 28-čky krajín únie (vrátane napríklad Veľkej Británie či Švédska, ktoré skončili v najlacnejšom koši). Regulačný úrad napriek tomu v rozpore so zvolenou metodikou účelovo doplnil analýzu tak, aby sa Slovensko pri vybraných balíkoch služieb premiestnilo z najdrahších krajín medzi najlacnejšie. Občianska iniciatíva „Chcem si vyberať“ upozorňuje, že regulačný úrad týmto spôsobom slovenskú verejnosť hrubo zavádza a poskytuje jej nepravdivé tvrdenia, ktoré niektoré médiá bez overenia publikovali. „Potvrdzuje tým svoju rezignáciu na jedno zo svojich hlavných poslaní, ktorým má byť ochrana efektívnej hospodárskej súťaže a záujmov koncových používateľov. Namiesto toho sa pasuje do role ochrancu veľkých mobilných operátorov,“ uviedol spoluautor iniciatívy Michal Rybárik.

Občianska iniciatíva tiež pripomína, že Európska komisia do analýzy ani v jednej krajine nezarátala ponuky virtuálnych operátorov. Tí majú zvyčajne nižšie ceny, na Slovensku však pre prístup regulačného úradu ako v jednej z mála krajín EÚ neexistujú. Práve zaviazanie existujúcich operátorov k sprístupneniu sietí pre plnohodnotných virtuálnych operátorov, akých fungujú v EÚ desiatky, je jedným zo spôsobov, ako môže regulátor podporiť efektívnu hospodársku súťaž. Úrad v rámci pripravovanej aukcie pre 5G sieť pôvodne túto možnosť zvažoval, v decembrovom návrhu výberového konania na pridelenie frekvencií však od zámeru upustil. „Reakciou na analýzu EK regulačný úrad objasnil dôvod. O zvýšenie konkurencie v záujme nižších cien pre spotrebiteľov nemá záujem,“ dodáva M. Rybárik.

Občianska iniciatíva chce na slovenskom trhu dosiahnuť rovnaký stav, aký je v iných krajinách EÚ, kde fungujú desiatky plnohodnotných virtuálnych operátorov, a vďaka tomu vzniká aj väčší tlak na koncové ceny služieb. Pripravila preto hromadnú pripomienku, ku ktorej sa môžu občania pridať na webovej stránke Chcemsivyberat.sk a do 5. februára tak požiadať regulačný úrad, aby v aktuálnej súťaži o frekvencie uložil operátorom povinnosť sprístupniť mobilné siete ďalším záujemcom za transparentných a nediskriminačných podmienok, ako je to bežné v iných krajinách EÚ. K iniciatíve sa za prvých 5 dní od ohlásenia pripojilo viac ako 1500 podporovateľov.

Doplnené o vyjadrenie Regulačného úradu (RÚ), ktoré nám poslal Roman Vavro, tlačový hovorca úradu: „Regulačný úrad (RÚ) si uvedomuje, že regulácia v oblasti elektronických komunikácií si vyžaduje hlboké odborné znalosti, preto len stručne reaguje na nedorozumenia, ktoré mohli vzniknúť z neznalosti problematiky. RÚ vytvoril podmienky pre vstup tretieho mobilného operátora, čo prinieslo zlacnenie volania a SMS správ a neskôr štvrtého mobilného operátora, čo prinieslo dátovú revolúciu na Slovensku.

Ceny, ktoré mobilní operátori účtujú svojim zákazníkom, nepodliehajú regulácii zo strany RÚ. RÚ sa nezastáva mobilných operátorov, ale keď zistí chyby, tak na ne upozorňuje. Tak tomu bolo aj v prípade nedávno publikovaného porovnania maloobchodných cien. Naopak RÚ naplno využíva svoje kompetencie a podľa usmernenia Európskej komisie reguluje všetkých štyroch mobilných operátorov na veľkoobchodnom trhu. Ukladá im povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže na trhu, vrátane cenovej regulácie veľkoobchodných terminačných poplatkov, ktoré účtujú operátorom za ukončenie hovoru v ich sieti.

V súčasnosti prebieha verejná konzultácia k príprave podmienok výberového konania, po ktorom RÚ bude úspešným uchádzačom – existujúcim alebo budúcim mobilným operátorom prideľovať frekvencie. So všetkými pripomienkami, ktoré budú predložené do 5.2.2020, sa RÚ vo vyhodnotení verejnej konzultácii vysporiada.“