Na trhu je veľa zaujímavých rôznych programov na sťahovanie. Jedným z nich je aj Internet Download Manager (IDM), ktorý prichádza vo vydaní už so svojou verzsiou 6.33. Čo všetko prináša?

Internet Download Manager je program, ktory zvyšuje rýchlosti sťahovania súborov z internetových stránok tým, že umožňuje veľa sťahovaní (paralelne) naraz. Podporuje obnovu spojenia a časové naplánovanie úloh. Program taktiež obsahuje automatický reštart stiahnutí pri poruche spojenia, straty konektivity, problémoch so sieťou, vypnutí počítača a pod.

Jeho jednoduché grafické prostredie ho robí veľmi prehľadným a jednoduchým programom aj pre úplných začiatočníkov. IDM obsahuje akcelerátor sťahovania, ktorý rozdeľuje sťahovanie súborov do viacerých častí, vďaka ktorým sťahuje súbory podstatne rýchlejšie ako pri bežnom sťahovaní.

IDM tiežpodporuje proxy servery, firewally, redirekty, cookies, FTP a HTTP protokoly, sťahovanie súborov z adries, ktoré vyžadujú autorizáciu, sťahovanie MP3 a MPG súborov. IDM umožňuje sťahovať veľké množstvo typov/prípon súborov, integruje sa do Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, či Microsoft Edge.

Podporuje tiež sťahovanie videa vo formáte MP4 a FLV z populárnych serverov ako napríklad YouTube, Facebook atď. Umožňuje tiež ukážku obsahu sťahovaných zip súborov ešte pred stiahnutím, obsahuje zdokonalenú antivírusovú ochranu, možnosť triedenia sťahovaných súborov do rôznych kategórií a iné. Program je k dispozícii na stiahnutie tu.