Európsky súdny dvor uznal právo protimonopolných orgánov členských štátov EÚ zakázať spracovanie osobných údajov používateľov.

Protimonopolné orgány členských štátov EÚ môžu uplatňovať obmedzenia voči technologickým gigantom, ako je Meta (Facebook, WhatsApp, Instagram), Alphabet (Google), Microsoft, Twitter a ďalším, aby prestali spracovávať osobné údaje používateľov. Rozhodnutie sa týka algoritmu, ktorý sociálne platformy často využívajú a ktorý preferuje nevhodný a nenávistný obsah pre používateľov na základe ich predchádzajúcich vyhľadávaní a stráveného času. Luxemburský súd sa zaoberal prípadom, kde nemecký úrad pre hospodársku súťaž zakázal prevádzkovať sociálne siete Facebook sledovať používateľské údaje z WhatsAppu a Instagramu, ktoré sú tiež vlastnené spoločnosťou Meta.

Súdny dvor EÚ rozhodol, že protimonopolné orgány každej členskej krajiny majú právo rozhodnúť, či spoločnosť porušuje pravidlá GDPR v prípadoch zneužitia dominantného postavenia. Taktiež zdôraznil, že orgány pre hospodársku súťaž musia rešpektovať rozhodnutia orgánov pre ochranu údajov. Nemecký súd sa konkrétne zaoberal otázkou zneužívania osobných údajov pre cielenie reklamy na konkrétnych používateľov. Podľa rozhodnutia najvyššieho súdneho orgánu EÚ, personalizácia reklamy financovaná spoločnosťou Facebook nesmie oprávňovať spracovanie údajov bez súhlasu dotknutých osôb. Rozhodnutie posilňuje aj práva používateľov a ich kontrolu nad tým, ako sa ich osobné údaje spracovávajú.

Znamená to, že protimonopolné orgány majú právo zakázať spracovanie osobných údajov, ak sa zistí, že technologické spoločnosti zneužívajú svoje dominantné postavenie a porušujú pravidlá ochrany údajov. Tento precedens umožňuje ochranu súkromia a zabezpečuje, že osobné údaje používateľov nebudú využívané bez ich súhlasu na cielenú reklamu a iné účely. Rozhodnutie má vplyv na spôsob, akým tieto spoločnosti zhromažďujú a využívajú údaje svojich používateľov, a kladie dôraz na dôslednú dodržiavanie pravidiel ochrany údajov a rešpektovanie súkromia používateľov. Je to tiež dôležitý krok smerom k väčšej transparentnosti, ochrane súkromia a kontrole nad spracovaním osobných údajov na sociálnych sieťach a technologických platformách.

Zdroj