Betavolt Technology sa venuje vývoju miniatúrnej jadrovej batérie pre rôzne zariadenia, vrátane smartfónov.

Inšpiruje sa technológiou používanou v kardiostimulátoroch a vesmírnych komponentoch. Ich prvý model, BV100, je malá batéria s rozmermi 15×15×5 mm, ktorá dokáže poskytovať elektrickú energiu vo výške 100 mikrowattov využitím rádioaktívneho rozpadu. Tento proces je založený na použití diamantového polovodiča a rozpadajúceho sa izotopu niklu, vďaka čomu je minimalizované riziko uvoľňovania žiarenia alebo toxických chemikálií.

Čínska firma tvrdí, že sa jej podarilo dosiahnuť prelom v miniaturizácii jadrových batérií, čím umožnila ich použitie v bežných zariadeniach. Batéria BV100, ktorá dokáže vyprodukovať napätie 3V, je dostatočne malá a môže byť použitá aj v sérii pre výrobu vyššieho množstva energie. Betavolt predpokladá, že vďaka tejto technológii by smartfóny mohli byť nabité prakticky navždy, čo by mohlo v budúcnosti znamenať koniec tradičným nabíjačkám.

Táto inovatívna technológia využíva na výrobu elektrickej energie proces rádioaktívneho rozpadu, rovnako ako sa to deje u technológií v kardiostimulátoroch a vesmírnych lodiach. Avšak, až doteraz sa táto technológia neuplatňovala v bežne používaných zariadeniach kvôli obavám súvisiacim s bezpečnosťou použitia rádioaktívnych materiálov ako plutónium. Betavolt Technology uviedla, že pri vývoji svojich batérií kládli zvláštny dôraz na bezpečnosť. Výsledkom je batéria, ktorá je bezpečná voči úniku žiarenia alebo vzniku toxických chemikálií, pričom použitý niklový izotop sa transformuje na meď. Okrem toho je batéria navrhnutá tak, aby bola odolná proti požiaru aj výbuchu a mohla pracovať v extrémnych teplotách od -60°C až po 120°C.

Spoločnosť plánuje do roku 2025 vyvinúť batérie schopné produkovať 1W elektrickej energie, čo by mohlo mať široké uplatnenie od leteckého priemyslu, cez zariadenia umelej inteligencie, zdravotnícke zariadenia, až po malé drony a senzory. Prototyp je už v pilotnej fáze a pripravuje sa na sériovú výrobu, avšak konkrétny časový plán uvedenia na trh zatiaľ nie je známy.

Zdroj