Slováci majú obavu o bezpečnosť elektronickej komunikácie so štátom, keďže sa elektronickým službám verejnej správy vyhýbame, alebo ich využívanie obmedzujeme najviac z celej Európskej únie.

Takmer pätina (19%) Slovákov pre obavy o bezpečnosť obmedzuje, alebo úplne odmieta komunikovať s verejnou správou a využívať jej služby cez internet. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat. Voči elektronických službám štátu a komunikácii s verejnou správou tak majú Slováci najväčšiu nedôveru v celej únii, kde toto číslo dosahuje v priemere iba 8%. Výrazne častejšie, ako je v EÚ bežné, obmedzujeme alebo sa úplne vyhýbame aj zverejňovaniu osobných údajov na sociálnych sieťach. Týka sa to až 36% obyvateľov Slovenska, zatiaľ čo priemer EÚ je 25%. Na druhej strane, v porovnaní s obyvateľmi iných krajín únie sa o niečo menej obávame nakupovať cez internet, alebo využívať verejné bezdrôtové Wi-Fi siete.

Dôvod, prečo Slováci považujú využívanie služieb eGovernmentu spomedzi sledovaných aktivít za jednu z najrizikovejších, hoci inde v EÚ vzbudzuje naopak najmenšie obavy, je všeobecne zlá povesť elektronických služieb verejnej správy na Slovensku. V pamäti ľudí rezonuje aj medializácia informácií o možnosti hacknutia elektronických občianskych preukazov. Problém s bezpečnosťou pri používaní internetu mala v predošlých 12 mesiacoch v štatistickom zisťovaní Eurostatu vyše tretina obyvateľov EÚ a minimálne jeden problém súvisiaci s bezpečnostnými incidentmi priznala zhruba každá desiata (12%) zo 160 tisíc oslovených firiem. Na Slovensku potvrdilo problémy v súvislosti s IT bezpečnosťou až 15% podnikov, čiže zhruba o desatinu viac ako je priemer EÚ. Eurostat uvádza, že až 90% firiem na Slovensku a 93% v EÚ s viac ako desiatimi zamestnancami má zavedené aspoň jedno bezpečnostné opatrenie.

Ide však zvyčajne o bežný antivírus či firewall, a tie nie sú voči aktuálnym hrozbám dostatočné. Dokazujú to aj čísla Eurostatu, podľa ktorých narušenia IT bezpečnosti spôsobovali vlani v európskych firmách najčastejšie problémy s dostupnosťou služieb. Môže ísť nielen o webové služby poskytované zákazníkom, ale aj o služby využívané zamestnancami pri každodennej práci. Výpadky služieb spôsobujú zvyčajne takzvané DDoS útoky, alebo napadnutia ransomvérom, prípadne nesprávne konfigurácie v infraštruktúre a aplikáciách, ktorým sa firmy nevedia efektívne vyhnúť bez pokročilých nástrojov schopných vidieť do dátovej prevádzky a odhaľovať obdobné udalosti. Problémy s výpadkami nahlásilo pre Eurostat za predošlých 12 mesiacov 9% firiem v EÚ.