Pri voľbe šéfa regulačného úradu nesmú byť pochybnosti o transparentnosti výberového konania, ani o tom, či bude kandidát funkciu vykonávať odborne, eticky a nezávisle, ako to káže zákon.

Lokálni poskytovatelia telekomunikačných služieb na Slovensku požiadali v otvorenom liste vládu SR, aby neschválila návrh na predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorý chce na parlamentné hlasovanie predložiť ministerstvo dopravy. Pre doterajšie tendenčné konanie úradu je slovenský trh mobilných služieb výrazne chránený pred novou konkurenciou a Slovensko má podľa analýz, ktoré každoročne vypracúva Európska komisia, dlhodobo jedny z najvyšších cien mobilných služieb v Európskej únii. Telekomunikačný úrad napríklad doteraz nevytvoril predpoklady pre otvorenie tohto trhu širšej konkurencii a pre vznik plnohodnotných virtuálnych operátorov, ktorí v krajinách Európskej únie fungujú dlhodobo.

„Sme veľmi znepokojení informáciami o spôsobe výberového konania a jeho priebehu, voči ktorému namietal aj Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a viaceré stavovské organizácie. Máme oprávnené obavy, že by úrad aj pod novým vedením mohol pokračovať v dlhodobom presadzovaní záujmov úzkej skupiny podnikov pred záujmami celého trhu a koncových používateľov, čo priamo odporuje podstate nestranného a apolitického národného regulátora,“ uviedol Michal Rybárik, predseda Asociácie lokálnych poskytovateľov internetu (ALPI) a riaditeľ firmy Uniphone. Regionálne telekomunikačné podniky v otvorenom liste požiadali vládu SR, aby venovala výberu kandidáta mimoriadnu pozornosť aj vzhľadom k plánovanej opakovanej aukcii pre 5G siete a dbala na to, aby nevznikali pochybnosti o transparentnosti výberového konania, ani o tom, či bude nový predseda úradu funkciu vykonávať odborne, eticky a nezávisle, ako to káže zákon.

„V momentálne pozastavenej aukcii plánuje úrad prideliť frekvencie pre mobilné 5G siete na dobu 20 rokov. Toto aj ďalšie očakávané prideľovanie ovplyvnia trh na veľmi dlhú dobu, a preto je nevyhnutné, aby regulačný úrad postupoval nezávisle, transparentne, predvídateľne a chránil efektívnu hospodársku súťaž. Preto za najlepší krok považujeme voľbu kandidátov zopakovať a rozšíriť o komisiu, ktorá výber vykoná transparentne, verejne, vrátane prihliadnutia na riziká možných konfliktov záujmov,“ dodal M. Rybárik.