Je viac spôsobov, ako sa dajú preniesť kontakty medzi dvomi platformami – Android a iOS, pričom obe majú významný podiel.

Preniesť si kontakty medzi dvomi platformami je jednoduchá záležitosť. Najprv sa pozrime na natívne riešenie, ktoré poskytuje spoločnosť Apple na prechod z Androidu na iPhone. Aplikácia Presunúť do iOS je v Obchode Play k dispozícii zadarmo. V ideálnom prípade používateľom pomôže presunúť vaše kontakty, fotografie, videá, záložky a správy. K tejto funkcii však máte prístup iba pri nastavovaní nového zariadenia so systémom iOS. V prípade, že už iPhone už používate, musíte najskôr obnoviť výrobné nastavenia, aby ste mohli využiť túto možnosť. Takisto obe zariadenia by mali byť pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi.

Ďalšou možnosťou je pomocou MobileTrans. Aplikácia umožňuje priame riešenie prenosu dát medzi zariadeniami. To znamená, že môžete priamo prenášať kontakty z jedného zariadenia do druhého bez akýchkoľvek problémov s kompatibilitou alebo pripojením. Okrem kontaktov môžete presúvať aj fotografie, videá, hudbu, kalendár, denníky hovorov, či správy. Treťou možnosťou, ako preniesť kontakty medzi telefónmi je pomocou SIM karty. Ak nechcete používať žiadnu špeciálnu aplikáciu na prenos kontaktov, môžete použiť SIM kartu. Netreba dodávať, že táto voľba bude fungovať, iba ak fyzicky presúvate svoju SIM kartu z jedného telefónu do druhého. SIM karta by mala mať dostatok miesta na umiestnenie vašich kontaktov. Nevýhodou tohto riešenia je, že ste obmedzení iba na meno a telefónne číslo bež ďalších detailov.

Štvrtou možnosťou, ako možno prenášať kontakty medzi Android a iOS je pomocou synchronizácie v cloude cez Google účet. Iste, mnoho používateľov môže mať obavy o bezpečnosť (predsa len „veľký brat ťa vidí“ zrejme platí), ale toto je veľmi jednoduchý, rýchly a efektívny spôsob na prenos kontaktov medzi platformami. Synchronizácia na oboch zariadeniach – tak s Androidom, ako aj iOS je však vzájomne prepojená: ak teda vymažete kontakt na Android zariadení, kontakt zmizne aj v iOS zariadení. Ide však o veľmi jednoduchý a šikovný spôsob prenosu údajov.

Ako poslednú, piatu možnosť, ako preniesť medzi platformami kontakty a trocha komplikovanú možnosť, patrí pomocou aplikácie iTunes. Žiaľ, prenos cez iTunes často nefunguje a prináša niekoľko problémov s kompatibilitou. Z nášho pohľadu je najjednoduchšia možnosť cez cloud. Google účet možno použiť aj na zálohu a synchronizáciu fotiek (aplikácia Google fotky), čo je takisto veľmi vhodná a zaujímavá aplikácia.