Novoobjavený asteroid by sa mohol so Zemou zraziť v roku 2046.

Valentín 2046 by mohol mať podľa zoznamu rizík, ktorý spravuje Koordinačné centrum pre objekty blízke Zemi Európskej vesmírnej agentúry, poriadnu príťažlivosť. Je to preto, že novoobjavený asteroid má malú šancu, že sa v ten deň zrazí so Zemou. Asteroid 2023DW má šancu 1:625, že narazí do našej planéty. Hoci sa šanca nezdá byť pravdepodobná, astronómovia ju považujú za relatívne vysoké riziko zrážky. O tomto novoobjavenom asteroide však veľa nevieme: napríklad presnejšie meranie jeho veľkosti. Astronómovia sa domnievajú, že asteroid je veľký približne ako olympijský bazén, dlhý približne 50 metrov. Ak by sa asteroid tejto veľkosti zrazil so Zemou, spôsobil by určité škody.

Presný tvar asteroidu však nie je známy a vzhľadom na to, že možný dátum dopadu je tak ďaleko, je pravdepodobné, že pri lepších výpočtoch jeho dráhy by mohol namiesto nárazu prejsť tesne okolo Zeme. Napriek tomu je dobré vedieť, že astronómovia tieto veci sledujú, najmä vzhľadom na to, že tam vonku číhajú asteroidy zabijaci planét, ktoré sú schopné zraziť sa so Zemou a zničiť civilizáciu. Možnosť, že jeho obežná dráha bude lepšie vypočítaná, je veľmi vysoká. Počas prvých týždňov po tom, ako vedci objavia nový objekt, prebiehajú výpočty a pozorovania, ktoré pomáhajú zúžiť informácie o objekte. V tomto prípade sa vedci snažia určiť, aký veľký je asteroid, či jeho dráha spôsobí zrážku so Zemou, alebo či bezpečne prejde okolo nás.

Zhromaždenie celého rozsahu údajov môže často trvať niekoľko týždňov. A aj potom je pravdepodobné, že ďalšie pozorovania prinesú viac údajov. V prípade 2023DW nie je asteroid dostatočne veľký na to, aby sa zrazil so Zemou a spôsobil katastrofálne škody. Ak by sa tak stalo, NASA alebo iné agentúry by mohli použiť systémy, ako je sonda DART, na miernu zmenu dráhy, čím by zabránili zrážke asteroidu so Zemou.

Zdroj