Môžu sa v roku 2024 objaviť nové odvetvia, ktoré podobný úspech zopakujú?

Oblasť technológií sa neustále vyvíja a nové odvetvia môžu rýchlo vznikať. Priestorová výpočtová technika je široký pojem, ktorý zahŕňa technológie ako rozšírená realita (AR), virtuálna realita (VR) a zmiešaná realita (MR). Tieto technológie majú potenciál revolučne zmeniť spôsob, akým komunikujeme s okolitým svetom, a už sa používajú v mnohých rôznych odvetviach vrátane počítačových hier, zdravotníctva a priemyselnej výroby.

Apple údajne výrazne investuje do priestorovej výpočtovej techniky a v súčasnosti údajne pracuje na vývoji vlastnej náhlavnej súpravy pre rozšírenú a virtuálnu realitu (AR/VR). Ak sa spoločnosti podarí uviesť tento produkt na trh, mohlo by to vyvolať novú vlnu záujmu o priestorovú výpočtovú techniku a viesť k vzniku nových priemyselných odvetví a podnikov.

Priestorová výpočtová technika je jednou z takýchto oblastí, ktorá priťahuje čoraz väčšiu pozornosť. Svedčí o tom aj predstavenie prvého priestorového počítača Apple Vision Pro. Tento rok sme tiež boli svedkami vysokého záujmu o generatívnu umelú inteligenciu (AI) v podobe ChatGPT. Cieľom tohto zariadenia, ktorého uvedenie na trh je naplánované na rok 2024, je plynulo prepojiť digitálny obsah s fyzickým svetom zavedením plne trojrozmerného používateľského rozhrania ovládaného očami, rukami a hlasom používateľa.

Ide o významný krok smerom k budúcnosti, v ktorej bude digitálna interakcia viac pohlcujúca a intuitívna. Na druhej strane, výrazný rast zaznamenáva aj infraštruktúra elektrických vozidiel (EV). Napríklad hodnota trhu s infraštruktúrou na nabíjanie elektrických vozidiel sa v roku 2024 odhaduje na takmer 7,4 miliardy dolárov.

Okrem toho by do roku 2030 mohol dopyt po energii na nabíjanie EV dosiahnuť 53 miliárd kilowatthodín, čo naznačuje vysoký rastový potenciál tohto sektora. Okrem priestorovej výpočtovej techniky a infraštruktúry pre elektromobily existuje niekoľko ďalších oblastí, v ktorých by v roku 2024 mohli vzniknúť nové odvetvia. Napríklad Web3, čo je nová vízia internetu založená na technológii blockchain.

Web3 má potenciál zmeniť mnohé odvetvia vrátane finančníctva, sociálnych sietí a hier. Kvantové počítače môžu mať potenciál aj v odvetviach, ako je vývoj nových liekov, veda o materiáloch a financie. Ďalší potenciálny vývoj možno vidieť v syntetickej biológii, oblasti biologického inžinierstva, ktorá umožňuje vytvárať nové a užitočné biologické systémy na výskumné, technické alebo lekárske účely.

Syntetická biológia má potenciál priniesť revolúciu napríklad v medicíne, poľnohospodárstve a energetike. Úspech každého odvetvia však závisí od mnohých faktorov, ako je technologický pokrok, prijatie na trhu, regulačná podpora a iné. V neustále sa meniacom technologickom prostredí je preto dôležité byť informovaný a vedieť sa prispôsobiť.