Čínsky telekomunikačný gigant sa snaží získať si späť dôveru. Generálny riaditeľ spoločnosti Huawei Žen Čeng-fej navrhol predať 5G technologické poznatky vlastnej firmy na Západ. Takýto krok považuje za možné riešenie bezpečnostných obáv, ktoré USA a ďalšie krajiny vyjadrujú v súvislosti s Huaweiom.

Žen Čeng-fej predložil svoj návrh v rozhovoroch pre New York Times a The Economist. Ponúkol v nich nepretržitý prístup k existujúcim 5G patentom spoločnosti, licenciám, kódom, technickým plánom a znalostiam výrobného inžinierstva. Potenciálny kupujúci by podľa neho mal mať možnosť zmeniť softvérový kód. To by umožnilo riešiť rôzne nedostatky alebo údajné „zadné vrátka”. Huawei by po predaji svojho know-how mohol zarábať na patentových poplatkoch od výrobcov, ktorí by prevzali jeho technológie.

Hosuk Lee-Makiyama z Európskeho strediska pre medzinárodné politické hospodárstvo však pre BBC povedal, že Huawei nerozumie hlavnému problému. Podľa neho nejde o dôveryhodnosť spoločnosti ako predajcu, ale o právne záväzky, ktoré na Huawei ukladá čínska vláda. Čínsky zákon vyžaduje, aby sa čínske firmy a občania vzdali akýchkoľvek údajov alebo komunikačných nástrojov, ku ktorým majú prístup. Tento zákon sa vzťahuje aj na akékoľvek vybavenie alebo softvér, ktoré Huawei ponúka USA. Hosuk tvrdí, že aj keď na ponuku spoločnosti zatiaľ nikto neodpovedal, ukazuje, kam až je je Huawei ochotný zájsť, aby si získal dôveru svojich kritikov.

Zdroj: Cybersec