Bill Gates verí, že chatboti s umelou inteligenciou sa stanú významným prvkom vo vzdelávaní detí.

A to najmä pri výučbe písania, kde chatboti prevezmú významnú časť úlohy. Predpovedá, že v priebehu nasledujúcich dvoch rokov sa schopnosti AI výrazne zlepšia a budú schopní poskytovať pomoc deťom pri čítaní, písaní a učení sa jazykov. Môžu deťom pomôcť lepšie štruktúrovať texty, vytvárať súhrny pre výskum, poskytovať spätnú väzbu na písanie a dokonca uľahčovať jazykové konverzácie. Gates uznáva, že niektorí ľudia, ako napríklad Elon Musk, majú na umelú inteligenciu kritický názor, ale on túto technológiu vníma pozitívne. Vyzdvihuje nákladovú efektívnosť využívania vo vzdelávaní v porovnaní so zamestnávaním ľudských učiteľov, ale zároveň uznáva, že nie sú najlepšou voľbou na vyučovanie matematiky kvôli ich tendencii robiť výrazné chyby.

Celkovo Gates považuje chatboty za cenný nástroj v triede a verí, že sa budú naďalej zdokonaľovať a budú užitočnejšie na vzdelávacie účely. Je možné, že používanie chatbotov s umelou inteligenciou vo vzdelávaní prinesie určité výhody. Môžu byť napríklad užitočné pre študentov, ktorí sa učia jazyky alebo písanie, kde môžu poskytovať spätnú väzbu a pomáhať pri tvorbe textov. Je však dôležité zvážiť aj niektoré potenciálne nevýhody. Jednou z nevýhod môže byť to, že nemôžu nahradiť ľudského učiteľa a interakciu s ním. Môžu mať napríklad problém porozumieť špecifickým potrebám študentov a nemusia adekvátne reagovať na ich individuálne potreby. Okrem toho by sa študenti mohli stať závislými od chatbotov a stratiť schopnosť učiť sa samostatne.

Ďalšou potenciálnou nevýhodou by mohla byť nedostatočná spoľahlivosť. Mohli by nastať situácie, keď by poskytovali nesprávne informácie alebo nedostatočnú spätnú väzbu, čo by mohlo viesť k zlým výsledkom študentov. Je preto dôležité zvážiť výhody a nevýhody používania chatbotov s umelou inteligenciou vo vzdelávaní a používať ich len ako jeden z prvkov vzdelávacieho procesu, nie ako náhradu ľudských učiteľov.