EÚ navrhuje návrh pravidiel podľa zákona o kybernetickej odolnosti na posúdenie rizík kybernetickej bezpečnosti inteligentných zariadení.

Európska únia (EÚ) oznámila súbor návrhov pravidiel, podľa ktorých budú všetky inteligentné zariadenia pripojené na internet povinne posudzovať riziká ich kybernetickej bezpečnosti. Tento krok bol prijatý v súvislosti s rastúcimi obavami z kybernetických útokov. Podľa novo navrhovaného zákona, známeho ako zákon o kybernetickej odolnosti, môže Európska komisia všetkým spoločnostiam, ktoré nedodržia tieto pravidlá, uložiť aj pokutu až do výšky 15 miliónov EUR alebo do 2,5% ich celosvetového obratu. EÚ prísne stanovila, že všetky inteligentné zariadenia pripojené na internet (vrátane notebookov, chladničiek, inteligentných hodiniek) musia posudzovať riziká kybernetickej bezpečnosti.

V prípade akýchkoľvek chýb sú spoločnosti tiež povinné ich odstrániť podľa nového zákona o kybernetickej odolnosti. Šéfka digitálneho oddelenia EÚ Margrethe Vestagerová v dnes zverejnenom vyhlásení uviedla: „Vďaka nemu (zákonu) bude zodpovednosť tam, kam patrí, teda u tých, ktorí výrobky uvádzajú na trh. Zákon pôvodne oznámila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v septembri 2021. Tento krok bol prijatý smerom k väčšej bezpečnosti digitálnych produktov pre spotrebiteľov v celej EÚ. Vestagerová tiež vyzvala spoločnosti, aby dodržiavali tieto pravidlá posudzovania rizík kybernetickej bezpečnosti, pretože by im to mohlo ušetriť až 290 miliárd eur ročne v prípade kybernetických incidentov.

Podľa nového zákona budú musieť výrobcovia posudzovať riziká kybernetickej bezpečnosti svojich výrobkov. V prípade akýchkoľvek chýb musia spoločnosti prijať vhodné postupy na odstránenie problémov. Okrem toho sú tiež povinné informovať agentúru EÚ pre kybernetickú bezpečnosť ENISA o kybernetických incidentoch do 24 hodín, keď sa o nich dozvedia. Predtým, ako sa návrh pravidiel stane zákonom, bude potrebné aby ho odsúhlasili všetky krajiny v EÚ aj zákonodarcami v europarlamente.

Zdroj