Premiér Robert Fico oznámil, že Slovensko by mohlo v blízkej budúcnosti prejsť na štvordňový pracovný týždeň.

Na stretnutí Svetového ekonomického fóra (WEF) v Davose vyjadril predpoklad, že by u nás mohol v blízkej budúcnosti zaviesť štvordňový pracovný týždeň ako pilotný projekt. Premiér uviedol, že súčasný trend vo flexibilite pracovného času, ktorý bol podnietený koronou a masovým presunom práce do domáceho prostredia, nahráva tejto zmene. Firmy, ktoré v minulosti odmietali skracovanie pracovného týždňa, teraz pristupujú k tejto myšlienke oveľa otvorenejšie. Slovensko by mohlo byť v krátkej dobe medzi tými štátmi, kde sa štvordňový pracovný týždeň zavedie ako experiment.

Diskusiu o znižovaní počtu pracovných dní v týždni iniciovala Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ) už v minulom roku. Z analýzy vyplýva, že návrh na zavedenie štvordňového pracovného týždňa na Slovensku je aktuálne v štádiu plánovania a diskusie. Očakáva sa, že takáto zmena by mohla mať pozitívny dopad na spoločnosť, pokiaľ bude správne naplánovaná a zohľadnená s ohľadom na potreby trhu práce a ekonomiky krajiny.

Existuje viacero prístupov. Cieľom je dosiahnuť, aby pracovný týždeň pozostával zo štyroch dní a víkend z troch dní. Súčasne odborníci skúmajú všetky ostatné dostupné možnosti a formy skracovania pracovného času a získavajú inšpiráciu zo zahraničných skúseností. Zavádzanie štvordňového pracovného týždňa je prezentované ako pozitívna zmena, ktorá by mohla priniesť benefit v podobe dlhšieho víkendu pre pracujúcich. Diskusia o skracovaní pracovného týždňa zahŕňa komplexný pohľad na rôzne modely a hľadá najvhodnejšiu formu, ktorá by vyhovovala slovenským podmienkam.