Spoločnosť nedávno zakázala svojim zamestnancom používať chatboty z obáv z možného úniku interných údajov.

Tieto opatrenia sú reakciou na nedávne prípady úniku údajov v súvislosti s používaním chatbotov, ktoré viedli iné spoločnosti vrátane Samsungu k zavedeniu podobných obmedzení. Hoci Apple nedávno začala ponúkať ChatGPT od OpenAI vo svojom obchode App Store, zakazuje zamestnancom používať túto technológiu interne pre svoju prácu. Zákaz sa nevzťahuje len na ChatGPT, ale platí všeobecne pre všetky aplikácie s chatbotmi. Gigant má vlastné projekty chatbotov a obavy spojené s ich používaním súvisia s možnosťou, že by zamestnanci mohli neúmyselne odhaliť cenné interné informácie.

Nie je však jasné, či sa to týka konkurenčného chatbota alebo vylepšenia existujúceho produktu Siri, ktorý je už teraz považovaný za podpriemerný. Zákaz by sa vzťahoval aj na systém CoPilot GitHubu, ktorý využíva systémy AI na pomoc vývojárom pri písaní zdrojového kódu. Zákazy používania chatbotov zaviedli aj iné spoločnosti, napríklad JP Morgan Chase a Verizon, aby ochránili interné údaje. Je zrejmé, že obavy z úniku informácií prostredníctvom chatbotov sú čoraz vážnejšie a vedú k zvýšeniu opatrení zo strany spoločností.