Nestáva sa často, aby cestovateľa vlak dokázal dopraviť do cieľa rovnako rýchlo ako lietadlo.

Novému čínskemu vysokorýchlostnému vlaku maglev sa to možno podarí. Pri nedávnej testovacej jazde vlak dosiahol rekordnú rýchlosť 452 km za hodinu, čím sa stal najrýchlejším vlakom na svete. Inžinieri dúfajú, že po dokončení dosiahne rýchlosť 1000 km za hodinu (oveľa vyššiu ako komerčné lety, ktoré sa pohybujú priemernou rýchlosťou 877 až 923 km za hodinu). Maglev využíva „magnetickú levitáciu“ na efektívne kĺzanie vo vzduchu, čím sa eliminuje trenie a hluk a zároveň umožňuje vlakom cestovať vyššou rýchlosťou.

Využíva na to supravodivé magnety v potrubí s nízkym vákuom. Supravodivé magnety sú elektromagnety, ktoré boli ochladené na extrémne teploty, čo posilňuje magnetické pole. Supravodivé magnety vo vlaku interagujú s kovom na stenách potrubia, aby vlak levitoval a poháňal ho dopredu, pričom sa medzi vlakom a koľajnicami vytvára vzduchový vankúš. V Číne už funguje jeden vlak maglev v Šanghaji, ktorý spája letisko Pudong so stanicou Longyang Road v centre mesta. Cesta dlhá 19 kilometrov trvá približne sedem minút.

Čína plánuje rozšíriť svoju technológiu maglev na železniciach po celej krajine, aby uľahčila cestovanie medzi veľkými mestami a vidieckymi oblasťami. Tento cieľ je súčasťou projektu inovácie technológie China Railway 450, ktorý bol zahrnutý do štrnásteho päťročného plánu krajiny na roky 2021 až 2025. Tým, že projekt CR450 umožní lepšie prepojenie v celej krajine, minimalizuje čas a náklady na cestovanie pre obrovské množstvo obyvateľov Číny a zároveň zníži emisie znečistenia ovzdušia spôsobené dopravou.

V súčasnosti emisie z dopravy v Číne rastú. Počet osobných automobilov sa v rokoch 2005 až 2020 zdvojnásobil 12-krát, z 19 miliónov na 239 miliónov. V roku 2018 bola krajina zodpovedná za 11% svetových emisií znečistenia ovzdušia spôsobených dopravou (druhá po USA). Dekarbonizácia čínskeho dopravného sektora bude zohrávať kľúčovú úlohu v plánoch krajiny, aby jej emisie uhlíka dosiahli vrchol do roku 2030 a aby sa do roku 2060 stala uhlíkovo neutrálnou krajinou.

Vlaky maglev neprodukujú žiadne priame emisie a ich ďalšou výhodou je, že nerozdeľujú krajinu. Na rozdiel od diaľnic a tradičných železničných tratí môžu zvieratá bezpečne prechádzať popod železnice maglev. Čínsky superrýchly vlak maglev by mohol byť v prevádzke do troch až desiatich rokov.

Zdroj