Novinka umožní skryť konkrétnu komunikáciu zo zoznamu chatov.

Komunikačný klient umožňuje od mája zamknúť konkrétne chaty v aplikácii heslom zariadenia (passcode) alebo biometriou, ako napríklad odtlačkom prsta alebo snímkou tváre. Takto zamknuté chaty sú umiestnené v zložke “Zamknuté chaty” a bez znalosti prístupového hesla či použitia biometrie sa nedajú zobraziť. Takto zamknuté chaty, ktoré môžu obsahovať napríklad obchodné tajomstvá, samozrejme budia zvedavosť, či už zo strany partnera alebo potencionálnych kriminálnikov, ktorí by v prípade získania fyzického prístupu k zariadeniu mohli od obete pod hrozbou vyhrážok vymámiť kód alebo násilím použiť odtlačok prsta a získať tak prístup k dôverným informáciám. Tvorcovia WhatsAppu na to samozrejme mysleli, a predstavili novú funkciu, ktorá by takémuto zneužitiu mohla zabrániť. Nová funkcia má anglický názov “Secret Code for Chat Lock” a umožní nastaviť si tajné heslo alebo frázu pre zamknuté chaty. Takto chránené chaty totiž vôbec nebudú zobrazené v zozname komunikácií, a jediným spôsobom, ako ich zobraziť, bude zadať ochrannú frázu do vyhľadávacieho poľa.

Na zaheslovanie sa dajú sa použiť písmená, čísla, špeciálne znaky a dokonca aj emoji. Útočník tak vôbec nebude vedieť, že používateľ má aj inú komunikáciu ako sa zobrazuje v aplikácií. Táto funkcia bude bežným používateľom sprístupnená formou aktualizácie v najbližších mesiacoch. Samozrejme, objavili sa aj obavy ohľadom zneužitia tejto funkcie. Maloleté deti by takto mohli pred rodičmi, ktorí aj keď im skontrolujú smartfón, utajiť tajnú komunikáciu s neznámymi dospelými či odoslané nevhodné materiály, v lepšom prípade rovesníkmi, v horšom prípade dospelými kriminálnikmi. Ďalším príkladom zneužitia funkcie je partnerská nevera, keď jeden z partnerov môže takto zatajiť svoj druhý život. Ako sa tvorcovia platformy vysporiadajú s možnosťou zneužitia tejto bezpečnostnej funkcie je otázne.

Zdroj