Spoločnosť patriaca pod Meta vydá tento mesiac dve bezpečnostné funkcie.

Populárna aplikácia pre šifrovanú komunikáciu WhatsApp čoskoro pridá dlho žiadanú funkciu, ktorá umožní skryť online status pred konkrétnymi kontaktmi. Funkcia skrytia času poslednej prítomnosti síce je prítomná, ale v súčasnosti je limitovaná na kategórie „Všetci“, „Moje kontakty“ a „Nikto“ a nie je možné ju prispôsobiť pre jednotlivé kontakty. S blízkou aktualizáciou sa to však ide zmeniť. Aplikácia pridá do nastavení novú položku „My Contacts Except…“, v ktorej sa bude dať nastaviť, ktoré kontakty neuvidia používateľov online status.

Druhá bezpečnostná funkcia na ochranu súkromia sa týka skupinových chatov. V súčasnosti, keď používateľ opustí nejakú skupinu, aplikácia to oznámi všetkým zúčastneným. Nakoľko skupiny môžu mať až 256 členov, tak tieto oznámenia môžu pôsobiť rušivo. Preto po novom dostanú upozornenie o opustení skupiny len administrátori. Firma tiež pripravuje aj ďalšiu bezpečnostnú funkciu, ktorá zabráni snímaniu screenshotov z tzv. „view once“ správ, čiže správ, ktoré sa vymažú hneď po prvom prečítaní, na rozdiel od časovaných správ, ktoré sa vymažú až po určitom čase. WhatsApp síce stále testuje túto funkciu, ale ubezpečuje používateľov platformy, že táto funkcia príde čoskoro.

Zdroj