Spustenie systému trvá 28 minút, ale dokáže vykonávať viacero úloh.

Dnes už nekúpite nový procesor x86, ktorý by bežal na frekvencii nižšej ako 1 GHz, pričom väčšina bežných desktopových procesorov má základné takty výrazne nad 2 GHz alebo dokonca v rozsahu 3 GHz a zvyšuje sa oveľa vyššie. V 80. a 90. rokoch minulého storočia však boli bežné procesory s taktom len niekoľko MHz, pričom pôvodný počítač IBM PC mal takt len 4,77 MHz. Mohol by na procesore s takýmto nízkym taktom bežať moderný operačný systém Windows? Vývojár a YouTuber NTDEV dokázal, že áno, keď spustil a používal systém Windows 7, ktorý bol uvedený na trh v roku 2009, na procesore Pentium-S so zníženým taktom len na 5 MHz. To je o celých 995 MHz menej, ako je minimálna požiadavka operačného systému z roku 2009 na 1 GHz. Testovací systém mal tiež len 128MB RAM, čo je oveľa menej ako minimálna požiadavka systému Windows 7 na 1GB.

Vo videu na YouTube ukazuje, ako systém, ktorý je vlastne virtuálnym strojom spusteným v emulátore 86Box, nabehne do systému Windows 7 Ultimate, spustí program, ktorý ukazuje jeho takt 5,00 MHz, a dokonca spustí Poznámkový blok. Mimochodom, ak budete sledovať zrýchlené počítadlo času vo videu, všimnete si, že trvá viac ako 28 minút, kým sa zobrazí pracovná plocha systému Windows 7! Na videu môžete vidieť, ako NTDEV napája svoj virtuálny počítač, ktorý POSTuje ako Pentium-S bežiace na frekvencii 50 MHz so 128MB RAM. Bol však pretaktovaný na 5 MHz, čo je nízka rýchlosť, ktorú podľa NTDEV dosiahol úpravou zdrojového kódu 86Boxu. NTDEV spustí systém a dostane na výber, či chce použiť normálny alebo bezpečný režim. Vyberie si normálny režim, ale v skutočnosti sa systém spustí v núdzovom režime, pričom sa pri načítaní zobrazia všetky súbory .sys, .dll a .exe. NTDEV povedal, že v rámci hackerského procesu upravil BCD (konfiguračné údaje pri zavádzaní), takže aj výber normálneho režimu vedie k zavedeniu systému v núdzovom režime.

Aby sa systém Windows 7 spustil a fungoval s takýmto pomalým procesorom, Vývojár musel vypnúť množstvo systémových prostriedkov, čo dosiahol spustením núdzového režimu a vypnutím väčšiny ovládačov a služieb do takej miery, že pri štarte bežia len tri služby. Musel tiež vyriešiť problém s rozhraním logonUI. „Pri prechode pod 50 MHz sa prihlasovacia obrazovka (logonUI) nechce načítať,“. „Takže aby som sa dostal k príkazovému riadku, musel som uviesť operačný systém do stavu pseudo-OOBE úpravou registra a vymazaním všetkého v priečinku c:\windows\system32\oobe, aby sa nenačítal.“ OOBE (out of the box experience) je stav, ktorý získate pri spustení inštalačného programu systému Windows a ktorý nemá ponuku Štart ani Prieskumníka Windows. Príkazový riadok je však počas OOBE zvyčajne k dispozícii a zvyčajne ho môžete získať stlačením klávesovej skratky Shift + F10.

Všimli sme si, že pracovná plocha, ktorú ukazuje vo videu, nemá ponuku Štart, nie je na nej žiadna tapeta a samotné okná majú veľmi jednoduchú tému; v žiadnom prípade by tu nefungovali priehľadnosti Aero. Ak chcete spustiť program WCPUID / Real Time Clock Checker, NTDEV musí do príkazového riadku zadať názov jeho skratky. Neskôr urobí to isté, aby spustil Poznámkový blok. Na celom tomto videu je azda najpôsobivejšie to, že NTDEV dokáže mať v jednom okamihu spustené štyri rôzne programy: príkazový riadok, WCPUID, Winver (zobrazuje verziu systému Windows 7) a Poznámkový blok s nejakým textom. Ide teda o pomerne stabilné prostredie. Vývojár spustil systém Windows 7 s taktom až 3 MHz, ale že to nebolo dostatočne funkčné na to, aby z toho vzniklo zaujímavé video. Povedal, že v minulosti skutočne spustil systém Windows 7 až s 36MB RAM, ale použil 128MB, aby ukážkový systém nepotreboval súbor stránok (virtuálnu pamäť), ale systém počas jeho ukážky skutočne používal približne 70MB.

Virtuálny počítač tiež využíva oveľa menej úložného priestoru ako 16GB uvedených v systémových požiadavkách systému Windows 7. NTDEV uviedol, že celá inštalácia využíva menej ako 1GB a obraz disku so súborom .wim pre operačný systém má menej ako 350MB. Teraz, keď sa mu podarilo dosiahnuť, aby systém Windows 7 bežal na frekvencii 5 MHz (alebo dokonca 3 MHz s menšou prácou), hovorí, že hľadá spôsoby, ako dosiahnuť, aby systém Windows 10 alebo Windows 11 bežal na procesore pomalšom ako 1 GHz. Už sa mu podarilo dosiahnuť, aby Windows XP bežal len na 1 MHz. Povedal, že 28-minútový plusový čas štartu systému Windows 7 s frekvenciou 5 MHz nie je zďaleka najpomalší, aký zažil. „Je to nič v porovnaní so systémom Windows XP na 1 MHz,“ povedal. „Tá vec sa spúšťala 3 hodiny!“

Zdroj