Trh so smartfónmi zaznamenal v poslednom štvrťroku 2022 bezprecedentný pokles o 18,3%.

Všetkých päť hlavných značiek čelilo dvojcifernému poklesu na ročnej báze v porovnaní so 4. štvrťrokom 2021 a celkový údaj predstavuje najväčší štvrťročný pokles. Veľký pokles dodávok vo 4. štvrťroku prispel k ročnému poklesu o 11,3% v porovnaní s údajmi za rok 2021. V roku 2022 bolo dodaných celkovo 1,21 miliardy smartfónov v porovnaní s 1,36 miliardy v roku 2021. Ak sa zameriame na predbežné údaje za 4. štvrťrok 2022, Apple opäť viedol trh so 72,3 miliónmi dodávok a 24,1% podielom na trhu.

Samsung bol druhý s 58,2 milióna dodaných telefónov a 19,4% podielom na trhu. Xiaomi sa umiestnil na treťom mieste s 33,2 miliónmi dodávok a 11% podielom na trhu a v porovnaní s hodnotami zo 4. štvrťroka 2021 zaznamenal najväčší pokles dodávok na úrovni -26,3%. Prvú päticu uzatvárajú Oppo (25,3 mil.) a Vivo (22,9 mil.).

Kombinované údaje o dodávkach za rok 2022 ukazujú, že lídrom je Samsung s 260,9 milióna kusov a 21,6% podielom na trhu. Apple bol druhý s 226,4 miliónmi a 18,8% trhu, zatiaľ čo Xiaomi si zabezpečil 153,1 milióna dodávok a 12,7% podiel na celom trhu. Prvú päťku uzatvára Oppo (103,3 mil.) a Vivo (99 mil.), pričom tieto dve spoločnosti zaznamenali najväčší ročný pokles s -22,7%.V komentári k klesajúcim hodnotám dodávok analytici IDC naznačujú, že hlavnými príčinami zníženého dopytu po nových zariadeniach boli klesajúce spotrebiteľské výdavky a zvyšujúca sa úroveň inflácie.

Používatelia si tiež ponechávajú zariadenia dlhšie, pričom cyklus obnovy u niektorých používateľov vyskočil na 40 mesiacov (3,3 roka). Do budúcnosti IDC predpovedá, že predajcovia sa pokúsia prehodnotiť svoje portfólio zariadení, zatiaľ čo maloobchodné kanály budú musieť lepšie rozdeliť svoje existujúce zásoby.

Zdroj