Anglické frázy sú základom pre rýchle zvládnutie jazyka. Pri reálnej konverzácii sa potrebujete vyjadrovať pomocou zmysluplných viet. Odborníci sa zhodujú v tom, že pre vytvorenie základnej komunikácie je potrebné naučiť sa minimálne 200 zaužívaných anglických fráz.

Ich vzájomným kombinovaním dosiahnete omnoho účinnejšie výsledky ako neprestajným opakovaním nabifľovaných slovíčok. Akým spôsobom je možné sa ich naučiť rýchlo a efektívne? Určite by ste sa mali nové frázy v angličtine učiť prostredníctvom viacerých zmyslov naraz. Každú novú vetu si napíšte na papier a zároveň si ju nahlas prečítajte. V ideálnom prípade by ste si ju mali v mysli spojiť s nejakou konkrétnou situáciou, ku ktorej sa hodí. Skúste si sami pre seba vytvárať modelové situácie, do ktorých môžete zapojiť aj druhých ľudí s rovnakým cieľom ako máte vy.

Snažte sa frázy aj reálne využívať a čo najčastejšie ich vyslovujte. Vyhľadávajte filmy, seriály, či knihy, kde môžete na takéto výrazy natrafiť. V duchu si ich stále opakujte alebo nahlas čítajte z napísaných papierov. Ide o to, aby ste pravidelne prichádzali do styku so všetkým, čo sa naučíte a nedali tak šancu tomu, aby nové učivo upadlo do zabudnutia. Učenie sa fráz neznamená len automatické bifľovanie sa. Keď sa učíte frázy, učíte sa súčasne aj gramatiku. Samozrejme, nie priamo, ale ustálené slovné spojenia sú uvedené v takom tvare, v akom sa bežne používajú v jazyku. Čiže gramaticky správne. Vyčasované, vyskloňované. A vy si tým, že sa ich naučíte, automaticky zapisujete do pamäti slová, zvraty a vety gramaticky správne a bezchybne.

Gramatiku sa teda učíte úplne prirodzene a bez toho, aby ste o tom vedeli. Často ju neskôr pri štúdiu pochopíte omnoho rýchlejšie, pretože na základe naučených fráz a ich vetných skladieb vám tvorba viet a neskôr i súvetí pôjde akoby sama od seba. Učenie sa pomocou dobrej učebnice angličtiny je klasika. Papierová kniha je medzi nimi úplná klasika. Samozrejmosťou by malo byť vložené cédečko. Bez neho knihu ani nekupujte. Nestačí, keď budete anglické frázy vidieť napísané, potrebujete ich počuť. Keďže anglická výslovnosť nepatrí práve medzi tie jednoduchšie, zvuková nahrávka je úplná nevyhnutnosť.

V dnešnej elektronickej a internetovej dobe nie je problém dopracovať sa k základným frázam kdekoľvek na webe. Stačí zadať do vyhľadávača kľúčové slová „anglické frázy“ a môžete si vyberať. Na lepších stránkach nájdete tieto frázy spracované aj v zvukovej podobe. Jedno kliknutie a vaša výučba sa môže začať. Ak sa rozhodnete vyhľadať si frázy na internete, snažte sa hľadať na stránkach, ktoré patria overeným jazykovým školám. Tak budete mať istotu, že všetky uverejnené a spracované frázy budú bezchybné. Aspoň by mali byť. Stopercentnú istotu vám však dajú iba platené kurzy angličtiny online. A neponúknu len istotu, ale vám aj rozšíria možnosti. Je pravda, že základné a jednoduché frázy v angličtine nájdete na internete zadarmo, ale určite vám to nebude stačiť na to, aby ste sa dohovorili kdekoľvek a úplne plynulo.

Každý človek je iný, každý má svoje vlastné záľuby a každý sa potrebuje dohovoriť v inej oblasti. Mať základy je fajn, ale vy potrebujete nadstavbu. Potrebujete viac fráz a potrebujete ich z terminológie, o ktorú sa zaujímate. To je úloha, ktorá patrí do rúk profesionálnym lektorom alebo jazykovým školám ponúkajúcim takéto kurzy angličtiny na internete formou online výučby. Naučia vás, čo potrebujete. Vďaka naučeným anglickým frázam sa už nikdy nebudete cítiť v cudzine stratení. Nemusíte sa už viac spoliehať na ruky a nohy, prípadne iné časti tela. Nemusíte sa stále niekoho držať za ruku len preto, lebo máte obavu, či si dokážete niečo vypýtať a či sa vo veľkom a cudzom svete nestratíte. Frázy, ktoré sa naučíte, vám už nikto nevezme. Budete ich mať zapísané hlboko vo svojej mysli a vynoria sa vám z hlbín vášho vedomia presne vtedy, keď ich budete potrebovať.