Dnes mala spoločnosť Telekom masívny výpadok pri svojich službách, pričom nedostupné boli tak hlasové služby, ako aj dáta.

Čo sa však stalo? Aj my sme pocítili výpadok služieb a to hneď na začiatok, ktorý trval do pol tretej poobede. Snaha pripojiť sa do siete nebola možná. Michal Korec, hovorca Telekomu sa k výpadku vyjadril a objasnil, čo spôsobilo chybu a aký bol priebeh: „V piatok o 10:35 nastal technický problém na komponente, ktorý prepája hovory v sieti a registruje čísla, čo v praxi znamená, že sa zákazník javil ako nedovolateľný alebo sa nemohol dovolať do našej siete. Povaha problému bola plošná a náhodná, t.j. zákazníci mohli čeliť problému na celom Slovensku, ale netýkal sa všetkých čísel.“

Ďalej dodáva, že: „ak bol zákazník korektne prihlásený v sietí, mobilné dáta mohol mať dostupné: fungovali mu aplikácie, sťahovanie dát, dali sa uskutočniť hovory cez aplikácie ako Whatsapp. Po analýze problém sa začali od cca 14:00 na naše mobilné siete prihlasovať prví dotknutí zákazníci a obnovujú sa im hlasové i dátové služby. Spätná registrácia prebiehala vo vlnách, nie plošne, preto bol niekto prihlásený už okolo 14:00, iný do 18:00. Vo večerných hodinách bola prevádzka obnovená. Zároveň je potrebné dodať, že hoci nastal výpadok, prevádzka nebola zrazená na nulu. Naopak, aj počas výpadku sme dosiahli stále cca 50 až 60% prevádzky v danom čase. Preto možno výpadok označiť za plošný a náhodný, ale nie úplny.“

Problém zasiahol však aj zákazníkov, ktorí sa zdržiavali v zahraničí a teda používali roaming. A aj zákazníci O2, ktorí využívajú národný roaming Telekomu tam, kde nemá O2 svoje pokrytie. Ako ďalej dodáva tak platí, že „aj keď je zákazník v roamingu, neustále prebieha autentifikácia v domácej sieti a tá nemusela byť dostupná počas incidentu.“ To je aj dôvod, prečo zákazníci aj v zahraničí nemohli telefonovať, alebo dátovať.

Nám v redakcii sa podarilo v prihraničnej oblasti mestskej časti Bratislava-Petržalka nakrátko pripojiť aj do roamingového partnera operátora (A1), ale dáta nefungovali ani tu. Ako to hovorca operátora zdôvodňuje, je to tým, že „telefón sa mohol pripájať do inej siete a našiel si stabilnejšiu v roamingu, ale keď mala nastať autentifikácia v domácej sieti (viď. vyššie), tá nemusela byť dostupná počas incidentu.“ a to je dôvod, prečo nefungoval roaming v zahraničí.