Štokholm, hlavné mesto Švédska, sa rozhodlo zakázať v centre mesta vozidlá s naftovými a benzínovými motormi.

Zákaz vstúpi do platnosti niekedy v roku 2025, takže turisti aj obyvatelia mesta majú ešte rok na to, aby sa po Štokholme previezli tradičnými dobrými spaľovacími autami, kým schválený zákaz nadobudne právoplatnosť. Nová politika však okrem sanitiek a policajných áut na spaľovací pohon naďalej umožní v centre mesta aj hybridné dodávky. Navyše, ak máte zdokumentované zdravotné postihnutie, budete môcť jazdiť na čomkoľvek a kdekoľvek. Zákaz sa netýka celého hlavného mesta.

Týka sa len tzv. centra mesta, teda oblasti pozostávajúcej z 20 blokov v centre mesta. Tento krok oznámil viceprimátor Štokholmu pre dopravu Lars Stromgren a uviedol, že súčasné podmienky predstavujú „úplne neprijateľnú situáciu“, pričom poznamenal, že ovzdušie v meste „spôsobuje, že deti majú problémy s pľúcami a starší ľudia predčasne umierajú“. Elektromobily budú môcť, samozrejme, jazdiť v centre mesta bez obmedzení. Nová politika Štokholmu sa pripája k ďalším nízkoemisným zónam (LEZ) v mestách po celej Európe, okrem iného v Londýne, Madride, Berlíne a Paríži.

Tento zákaz by mal byť účinný od roku 2025, aby sa znížilo znečistenie ovzdušia. Výnimka bude platiť pre sanitky, policajné autá a vozidlá pre ľudí so zdravotným postihnutím. Zákaz sa týka len špecifického centra mesta ohraničeného 20 blokmi. Tento krok je súčasťou širšieho trendu vytvárania nízkoemisných zón v mestách po celej Európe, ako sú Londýn, Madrid, Berlín a Paríž, s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia a zdravie obyvateľov. Napriek tomu že niektorí kritici označujú tento krok za príliš radikálny, štúdie ukázali, že nízkoemisné zóny majú pozitívny vplyv na zníženie zdravotných problémov spôsobených znečistením.

Štokholm ide s týmto takmer úplným zákazom ďalej ako ktorékoľvek iné európske mesto. Londýn napríklad spoplatňuje jazdu spaľovacích vozidiel cez svoju nízkoemisnú zónu, zatiaľ čo Paríž, Atény a Madrid práve zakázali jazdu dieselových vozidiel. Odporcovia označujú politiku Štokholmu za príliš extrémnu. Švédska konfederácia dopravných podnikov uviedla, že vládnuca politická strana mesta sa „príliš ponáhľa“ s ďalším znižovaním emisií zo spaľovacích motorov.

Spaľovací motor je zázrak techniky, ale zároveň prispieva k znečisteniu ovzdušia. Veď po našej planéte jazdí viac ako 1,4 miliardy vozidiel so spaľovacím motorom. To je množstvo oxidu uhoľnatého, oxidu dusíka a uhľovodíkov, ktoré sa uvoľňujú do atmosféry. Zatiaľ čo čakáme na prípadný nástup elektrických vozidiel, niektoré oblasti sa rozhodli vyriešiť problém znečistenia ovzdušia v súvislosti so spaľovacími motormi tým, že vozidlá úplne zakázali. Štokholm, hlavné mesto Švédska, oznámil zákaz vozidiel s naftovým a benzínovým motorom v celom centre mesta.

Nízkoemisné zóny (low-emission zones, LEZ) majú dobré výsledky, pokiaľ ide o znižovanie zdravotných problémov súvisiacich so znečistením ovzdušia. V nedávnej štúdii časopisu The Lancet sa zistilo, že päť z ôsmich skúmaných zón LEZ vykázalo zníženie počtu problémov so srdcom a krvným obehom, s menším počtom hospitalizácií pre infarkty a mŕtvice. Napríklad Londýn zaznamenal 19% pokles škodlivých častíc nachádzajúcich sa v znečistenom ovzduší v celej svojej ultra nízkoemisnej zóne od zavedenia programu v roku 2019. Vzhľadom na to sa Európa chystá na túto koncepciu, pričom do roku 2025 pribudne viac ako 500 nových zón LEZ.

Zdroj