Na ilegálnom fóre prebieha aukcia na predaj 92 miliónov osobných dát občanov Brazílie. Súčasťou ponuky je aj služba na ďalšie vyhľadávanie detailnejších údajov.

Južná Amerika zažíva tento rok „boom“ krádeží osobných údajov. V auguste a v septembri tohto roku došlo už k dvom významným únikom dát v Chile a Ekvádore. Ako tretia v poradí sa do tejto skupiny zaradila Brazília. Na ilegálnom fóre neznámy predávajúci pod prezývkou X4Crow začal aukciu databázy osobných údajov Brazílčanov. Vyvolávacia cena je 15-tisíc amerických dolároch, účastníci dražby môžu prihadzovať po tisíc dolároch. X4Crow tvrdí, že ponúkané záznamy sú pravé a jedinečné. Okrem databázy ponúka aj vyhľadávací nástroj, pomocou ktorého vie vyhľadať údaje o konkrétnych osobách v krajine. Portál BleepingCompute potvrdil pravosť ponúkaných údajov na základe obdržanej vzorky dát.

Záznamy sú rozdelené podľa jednotlivých brazílskych regiónov. Obsahujú mená, dátumy narodenia, DIČ a údaje z registra právnických osôb. X4Crow tvrdí, že databáza je získaná z vládnych systémov a obsahuje 92 miliónov údajov o skoro všetkých Brazílčanoch. Brazília však mala v roku 2010 vyše 190 miliónov obyvateľov a odhaduje sa, že na konci roku 2019 ich bude vyše 210 miliónov. Podľa odhadov expertov sa preto zdá, že ukradnuté dáta sú z databázy zamestnaných obyvateľov, ktorých je približne 93 miliónov. Okrem ukradnutej databázy ponúka profil X4Crow aj iné doplnkové služby. Vie poskytnúť ďalšie osobné údaje o akejkoľvek osobe v Brazílii, poradenské služby, programovacie práce, penetračné testy a pod. V aukcii zatiaľ nepadla konkrétna cenová ponuka. Nie je jasné, či za únikom stoja naozaj zle zabezpečené vládne systémy alebo dochádza k nedbanlivosti zo strany výrobcov, prevádzkovateľov alebo samotných úradníkov. Prípadne či nie je za krádež zodpovedný niekto z dodávateľskej firmy.

Zdroj: Cybersec