Tím výskumníkov použil vlastný model umelej inteligencie na otestovanie, či sú odtlačky prstov naozaj jedinečné.

Výsledky sú prekvapivé a ťažko ich prijme najmä komunita kriminalistov. Odtlačky prstov sa dlho používali ako „zlatý štandard“ pre forenznú analýzu a vyšetrovanie trestných činov, keďže odtlačky rôznych prstov tej istej osoby (známe aj ako „vnútroosobné odtlačky prstov“) sa považujú za jedinečné. Túto známu skutočnosť spochybňuje nedávna štúdia, ktorá pomocou modelu umelej inteligencie vyvrátila jeden z najdlhších názorov v kriminalistike.

V štúdii, ktorú viedol Gabe Guo, študent posledného ročníka inžinierskeho štúdia na Kolumbijskej univerzite bez predchádzajúcich znalostí v oblasti forenzných vied, sa uvádza, že vnútroosobné odtlačky prstov môžu byť podobné. Tím použil model umelej inteligencie, ktorý sa bežne používa pri úlohách rozpoznávania tváre, a vycvičil ho s verejnou vládnou databázou USA obsahujúcou približne 60,000 odtlačkov prstov. Výskumníci podávali odtlačky prstov v pároch, pričom sa striedali páry, ktoré patrili tej istej osobe (ale z rôznych prstov), a páry, ktoré patrili rôznym ľuďom.

Po ukončení tréningu začal systém umelej inteligencie vykazovať značnú presnosť (77%) pri zisťovaní, kedy dvojica odtlačkov prstov patrí tej istej osobe a kedy nie. Keď sa použilo viacero párov, model umelej inteligencie sa stal výrazne presnejším pri zisťovaní podobných odtlačkov prstov. Výskumníci sa domnievajú, že systém by mohol zvýšiť súčasnú účinnosť forenzných vyšetrovaní „viac ako desaťnásobne“.

Prekvapivé výsledky neboli spočiatku prijaté „uznávaným“ forenzným časopisom a Guov tím musel systém AI ďalej vylepšovať, kým štúdiu nakoniec prijal na publikovanie časopis Science Advances. Po analýze rozhodovacieho procesu vykonaného modelom AI výskumníci zistili, že algoritmus v podstate objavil predtým neznámy forenzný marker. Ak systém umelej inteligencie dokázal urobiť nový, potenciálne prevratný objav len s desiatkami tisíc verejne dostupných odtlačkov prstov.

„Len si predstavte, ako dobre bude fungovať“, keď bude vycvičený na miliónoch údajov o odtlačkoch prstov,“ uviedli výskumníci. Podľa forenzných expertov však štúdia nepreukázala nič prevratné ani neodhalila skutočnosti, ktoré by boli predtým neznáme. Skutočnosť, že tvary v strede odtlačkov prstov sú medzi prstami „do určitej miery korelované“, je známa už od počiatkov daktyloskopie, uviedol profesor forenzných vied Christophe Champod. Kolumbijskí výskumníci svoj výskum „precenili“, pretože im chýbali špecifické forenzné znalosti, dodal profesor.

Zdroj