Obyvatelia Louisiany budú potrebovať štátny preukaz na prístup k pornu online.

Nový štátny zákon vstúpil do platnosti 1. januára a vyžaduje, aby webové stránky obsahujúce „podstatnú časť“ „materiálu škodlivého pre maloletých“ žiadali od používateľov preukázanie, že majú 18 rokov alebo viac. „Podstatná časť“ je podľa nového zákona viac ako 33,3% obsahu webovej stránky. Ako uvádzajú zahraničné zdroje, weby pre dospelých už začali od návštevníkov žiadať, aby overili svoj vek. Webstránky, na ktorých sa nachádza obsah, ktorý možno považovať za pornografický, musia zaviesť „primerané metódy overovania veku“ vrátane žiadosti, aby používatelia predložili preukaz totožnosti vydaný vládou alebo jeho digitalizovanú podobu. Pornhub, Youporn a Redtube sa rozhodli požiadať návštevníkov, aby preukázali svoj vek pomocou aplikácie LA Wallet, čo je aplikácia štátnej digitálnej peňaženky pre vodičské preukazy.

V dokumente, v ktorom sa podrobne opisuje zákon, jeho autori uviedli: „V dôsledku technologického pokroku, všeobecnej dostupnosti internetu a obmedzených požiadaviek na overovanie veku sú neplnoleté osoby vystavené pornografii v skoršom veku. Pornografia prispieva k hypersexualizácii dospievajúcich a detí v predpubertálnom veku a môže viesť k nízkemu sebavedomiu, poruchám telesného obrazu, nárastu problematickej sexuálnej aktivity v mladšom veku a zvýšenej túžbe dospievajúcich zapojiť sa do rizikového sexuálneho správania. Pornografia môže tiež ovplyvniť vývoj a fungovanie mozgu, prispieť k emocionálnym a zdravotným ochoreniam, formovať deviantné sexuálne vzrušenie a viesť k ťažkostiam pri vytváraní alebo udržiavaní pozitívnych, intímnych vzťahov, ako aj podporovať problematické alebo škodlivé sexuálne správanie a závislosť.“

Zdroj