V najnovšej správe operátor informuje, že dá zákazníkom paušály, domáci internet aj hardvér za lepšie ceny a dvojnásobok dát v balíčku pre fér.

Pri prenose čísla do O2 môžu noví zákazníci získať vyšší smart paušál za cenu nižšieho, rovnako aj noví zákazníci služby internet na doma môžu získať vyššiu tarifu za cenu nižšej a taktiež pridáva možnosť kúpy vybraných smartfónov za cenu nižšej modelovej rady. Poslednou novinkou je, že balík internet po novom obsahuje objem 2GB dát. Operátor predstavil týmito úpravami v septembri viacero noviniek týkajúcich sa paušálov, internetu na doma, fér aj výhodnejšej kúpy smartfónov. Zákazníci môžu od dnes, 6. septembra získať väčšie paušály a domáci internet za cenu menších. Rovnako môžu výhodnejšie získať aj vyššie modelové rady smartfónov za cenu nižších. Tešiť sa môžu aj zákazníci fér, ktorí využívajú internetový balík. Po novom v ňom získajú až dvojnásobok dát za pôvodnú cenu.

Operátor od dnešného dňa zatraktívňuje prenos čísla do vlastnej siete formou ponuky vyššieho programu Smart paušálu za cenu nižšej. Napríklad ak bude mať zákazník pri prenose čísla záujem o modrý, firma mu ponúkne v cene modrého strieborný so všetkými jeho výhodami, teda s výrazne väčším balíkom dát a jednou prémiovou aplikáciou v cene. V prípade zlatého tak môže zákazník získať v tej istej cene výhody už dátovo neobmedzeného titánového paušálu. Zvoliť si môže ktorýkoľvek z ponuky paušálov okrem bieleho, pričom zvýhodnenú cenu získava na 24 mesiacov. Podobne ako pri paušále funguje aj zľava pre internet na doma. Napríklad, zákazník pri aktivácii služby strieborný získava zľavu, po ktorej je cena programu totožná ako pri nižšej tarife. Zákazník tak získa za cenu bieleho alebo modrého programu službu strieborného. Zákazníkovi po úspešnom zriadení vybranej služby domáceho internetu a prenesení prvých megabajtov aktivuje poskytovateľ zľavu z mesačného poplatku vo výške 5 eur na alikvotné obdobie a ďalších 12 zúčtovacích období. Zákazník získa takúto formu zľavy na ktorýkoľvek z ponuky programov služby okrem bieleho a modrého Internetu na doma.

Firma zákazníkom ponúkne aj možnosť zakúpiť si vyššiu modelovú radu vybraných smartfónov za cenu nižšej rady. Týmto spôsobom môžu zákazníci ušetriť pri nákupe telefónu sumu do výšky 204 eur. To znamená, že zákazník si za nižšiu cenu môže vybrať paušál s vyšším bonusom na zariadenie a získať zľavu na nový 5G telefón. Ponuku môžu využiť existujúci aj noví zákazníci, ktorí si aktivujú jeden z programov smart paušál alebo dáta v termíne od 6. septembra do 6. novembra. Nárok na ponuku majú aj zákazníci, ktorí už využívajú zľavy na zariadenia v rámci svojich programov. Od dnes operátor navyšuje objem dát v obľúbenom dátovom balíku O2 Internet z 1GB na 2GB pri nezmenenej cene balíka 5 eur mesačne. Zákazník dostane od tohto termínu k dispozícii nový vyšší objem dát a to bez ohľadu na to, kedy mu končí fakturačné obdobie alebo 30 dňový cyklus. Zároveň mu však ostane stav už spotrebovaných dát bez zmeny a zákazník pokračuje v spotrebe až do objemu 2GB.