Gaia BH1 je od našej planéty vzdialená len 1560 svetelných rokov.

Knihy rekordov čiernych dier boli práve prepísané. Nová štúdia uvádza, že len 1560 svetelných rokov od Zeme sa nachádza čierna diera, ktorá je približne 10-krát hmotnejšia ako naše Slnko. To je približne dvakrát bližšie ako predchádzajúci šampión v blízkosti. Novoobjavený objekt, čierna diera s názvom Gaia BH1, sa nachádza v binárnom systéme, ktorého druhým členom je hviezda podobná Slnku. Táto hviezda je od svojej čiernej diery vzdialená asi ako Zem od Slnka, čo robí Gaia BH1 skutočne výnimočnou. „Aj keď sa tvrdilo, že bolo objavených mnoho takýchto systémov, takmer všetky tieto objavy boli následne vyvrátené,“ uviedol vo vyhlásení hlavný autor štúdie Kareem El-Badry z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics v Massachusetts a Inštitútu Maxa Plancka pre astronómiu v Nemecku.

Astronómovia sa domnievajú, že naša galaxia Mliečna dráha ukrýva približne 100 miliónov čiernych dier s hviezdnou hmotnosťou, svetelných objektov, ktoré sú päť až stokrát hmotnejšie ako Slnko. Vďaka ich malej veľkosti je však pomerne ťažké tieto telesá odhaliť, najmä pomocou teleskopu. Detektory gravitačných vĺn boli nedávno úspešnejšie a našli dôkazy o splynutí týchto objektov. A tie, ktoré vedci vidia, sú väčšinou „röntgenové dvojhviezdy“, čierne diery, ktoré okolo seba vťahujú materiál z hviezdy. Tento rýchlo obiehajúci prach a plyn vyžaruje röntgenové žiarenie, vysokoenergetické svetlo, ktoré môžu pozorovať niektoré výkonné teleskopy. Nájsť tieto neaktívne objekty je ešte ťažšie a vyžaduje si to iné stratégie.

Výskumníci v novej štúdii použili jednu z alternatívnych techník. Preskúmali údaje zozbierané sondou Gaia Európskej vesmírnej agentúry (ESA), ktorá presne mapuje polohy, rýchlosti a trajektórie približne 2 miliárd hviezd Mliečnej dráhy. Jedna z týchto hviezd je spoločníkom hviezdy Gaia BH1. Jej pohyb vykazuje drobné nepravidelnosti čo naznačuje, že ju gravitačne ťahá niečo masívne a neviditeľné. Merania Gaia naznačovali, že čierna diera by mohla byť týmto ťahačom, ale vedci potrebovali viac údajov, aby si boli istí. Hviezdu preto skúmali pomocou viacerých pozemných prístrojov vrátane teleskopov Gemini North a Keck 1 na Havaji a teleskopov Magellan Clay a MPG/ESO v Chile. Tieto následné pozorovania v kombinácii s údajmi zo systému Gaia umožnili tímu podrobne preskúmať systém. Zistili, že neviditeľný objekt má hmotnosť desaťnásobku Slnka a obieha okolo stredu sústavy približne raz za 186 pozemských dní. A musí to byť čierna diera.

„Naše pozorovania v rámci projektu Gemini bez akýchkoľvek pochybností potvrdili, že dvojhviezda obsahuje normálnu hviezdu a aspoň jednu neaktívnu čiernu dieru,“ povedal El-Badry. „Nepodarilo sa nám nájsť žiadny pravdepodobný astrofyzikálny scenár, ktorý by vysvetľoval pozorovanú dráhu sústavy a ktorý by nezahŕňal aspoň jednu čiernu dieru.“ Ak by bol neviditeľný objekt v Gaia BH1 napríklad hviezdou, bol by oveľa jasnejší ako jeho spoločník, a preto by bol ľahšie viditeľný. Žiadne z pozorovaní tímu však neodhalilo náznak druhej hviezdy v systéme. Gaia BH1 je zaujímavý nielen preto, že je relatívne blízko nás. Blízko v rámci vesmírnej schémy vecí; slávny špirálový disk Mliečnej dráhy je široký asi 100-tisíc svetelných rokov. Študijný tím si nie je istý, ako sa hviezda a čierna diera dostali do svojich súčasných pozícií. Hmotnosť Gaia BH1 naznačuje, že hviezda, ktorá zanikla a dala jej vznik, musela byť obrovská: najmenej 20 hmotností Slnka alebo viac.

Zdroj