Čoraz väčšia zložitosť a zväčšovanie firemných počítačových sietí často vedie k znižovaniu produktivity a konkurencieschopnosti podnikov. Nárast počtu zariadení a aplikácií v sieťach zvyšuje nároky na priepustnosť a zabezpečenie sietí a ak organizácie svoje siete nezdokonaľujú, hrozí im zlyhanie s prevádzkovými a finančnými stratami.

Štúdia ukazuje, že väčšina spoločností utráca okolo 70% svojho IT rozpočtu na údržbu a prevádzku existujúcich systémov, zatiaľ čo iba 30% sa investuje do nových projektov. Každú sekundu sa k internetu pripája viac ako 120 nových zariadení, samotných IoT zariadení bude na internete do roku 2020 viac ako 20 miliárd. Dôsledkom tohto rastu je zväčšujúci sa počet prvkov, ktoré v takejto komplexnej sieti môžu zlyhať. Medzi hlavné sieťové problémy, ktoré môžu mať zásadný dopad na organizáciu, patria hlavne slabé zabezpečenie, zmeny konfigurácie (počas pridávania alebo odoberania zariadení zo siete, doplňovania nových funkčností atď.), manuálna správa a zásahy, neefektívne sieťové postupy, či absencia priorizovania kľúčových aplikácií, pričom práve videoaplikácie ako Netflix či YouTube môžu spotrebovať podstatnú časť prenosovej kapacity organizácie.

IT administrátori a informační manažéri dnes stoja pred úlohou, ako vyhovieť náročnejším požiadavkám biznis používateľov na výkonnosť IT a pritom zachovať integritu svojich stále komplexnejších sietí. Aktuálne problémy svojich firemných sietí dnes môžu identifikovať a vyriešiť pomocou nástrojov na priebežné vyhodnocovanie prevádzky, automatizované skenovanie a priorizáciu dôležitých podnikových aplikácií. Jedným z nich môže byť napríklad Exinda Network Orchestrator od GFI Software.