V štúdii, ktorú nedávno spracovala výskumná agentúra sa zamerali na najnovšie trendy v mobilnom predaji (mCommerce) vo svete. Nie je žiadnym prekvapením, že spotrebitelia používajú mobilné zariadenia k nákupom častejšie ako predtým.

Preto v prieskume skúmali aj hlavné trendy v nákupnom správaní zákazníkov a pripravenosť obchodníkov. Za pozornosť stojí aj dôraz, aký kladú spotrebitelia v anglicky hovoriacich krajinách na bezpečnosť, a skutočnosť, že objem nákupov na sociálnych platformách rastie nevídaným tempom – napriek tomu, že ide o pomerne nový fenomén. To je obzvlášť dôležité pre našich obchodníkov, ktorí chcú expandovať na zahraničné trhy. Ak chcú obchodníci zaujať a udržať si mladých spotrebiteľov (generácie Z a Y), musia ponúknuť rozhranie optimalizované pre mobilné zariadenia. Takmer 80% opýtaných spotrebiteľov všetkých vekových skupín nakúpilo cez mobilný telefón, ale len 63% obchodov je optimalizovaných pre mobilné platby. To znamená, že 15% firiem nevyužíva obchodné príležitosti, ktoré prináša raketový rast mobilného predaja.

Pre milióny drobných obchodníkov po celom svete nebol mobilný predajný kanál z hľadiska obchodného prežitia prioritou. Ak by sa však rozvoji mobilného predajného kanálu venovali viac, mohli by znížiť počet opustených košíkov a zvýšiť obrat až o 15%. Najrozšírenejší je mobilný predaj v Indii, kde 70% opýtaných spotrebiteľov preferuje na nákup mobilné zariadenia a 81% obchodníkov má stránky optimalizované pre mobilné zákazníkov. V Európe v nákupoch pomocou mobilného telefónu vedie Taliansko s 83%. Zároveň však len 65% talianskych firiem má stránky optimalizované pre mobilné zariadenia alebo vlastné mobilnú aplikáciu. V USA mobilný telefón na zaplatenie nákupu online užilo 72% spotrebiteľov, ale len 57% obchodníkov ponúka stránky optimalizované pre mobilné zariadenia, teda druhé najnižšie percento zo skúmaných krajín.

Bezpečnosť a dôvera zostávajú významnou prekážkou zavádzanie mobilného predaja v takmer všetkých krajinách. Celosvetovo by sa nakupovať mobilne kvôli obavám o bezpečnosť zdráhalo 51% respondentov, ale v niektorých krajinách sa zákazníci bojí takmer o polovicu menej, napríklad v Japonsku (28%). Zo skúmaných krajín boli najopatrnejšie zákazníci z hľadiska mobilných nákupov vo Veľkej Británii (64%), Austrálii (63%) a USA (58%) – teda anglicky hovoriacich krajinách. Vysokú mieru obáv o bezpečnosť mobilného predaja v prieskume vyjadrovali aj obchodníci a ide pre nich o najzávažnejší faktor, prečo sa nepúšťa do mobilnej optimalizácie. Každý piaty s mobilným predajom váhá kvôli pochybnostiam o kvalite zabezpečenia zákazníckych dát.

Obchodníci vychádzajú v ústrety spotrebiteľskému dopytu po nakupovaní v sociálnych sieťach. Každý tretí opýtaný obchodník a každý tretí opýtaný spotrebiteľ uvádza, že používa sociálne médiá na predaj, respektíve nákupu. Údaje sa však v jednotlivých krajinách líšia. Najväčšej obľube sa tešia v Indii, kde sociálne médiá využilo v uplynulých šiestich mesiacoch k nákupu 57% spotrebiteľov. Čo sa týka najčastejšie používaných typov sociálnych platforiem v celosvetovom meradle, rebríček vedú Facebook, Instagram a WhatsApp (35% respondentov, ktorí nakúpili cez sociálne médiá, k tomu užívalo platformy vlastnené spoločnosťou Facebook). S rastúcou obľubou predaja cez sociálne siete bude stále ostrejšie sledované, aké dáta sú pri nákupe zhromažďované a aké to môže mať dôsledky, najmä s ohľadom na pozornosť, akú zákazníci aj obchodníci venujú bezpečnosti.

Kľúčová je voľba zákazníkov. Hlavným dôvodom, prečo zákazníci nedokončia nákup, je to, že obchodník neponúka ich preferovaný spôsob platby. Celkom 21% opýtaných spotrebiteľov nedokončí nákup kvôli nemožnosti zaplatiť uprednostňovaným spôsobom. Najväčšie percento respondentov, ktorí nakupujú cez mobilné zariadenia, využíva PayPal (53%). Druhý najčastejší spôsob je kreditná karta (44%). Mobilné telefóny slúžia aj pri nákupoch v kamenných predajniach: 87% opýtaných obchodníkov, ktorí majú fyzické pôsobisko, prijíma bezkontaktné platby, z ktorých sa 50% uskutočnilo pomocou mobilného telefónu. Bezkontaktné platby pomocou smartfónu alebo nositeľného zariadení v kamenných predajniach sú najrozšírenejšie v Indii, kde je v posledných 6 mesiacoch akceptovalo 98% obchodníkov, ktorí sa zúčastnili prieskumu.

K rastu mobilného predaja prispievajú predovšetkým ženy – 48% z nich preferuje online nákupy pomocou mobilného zariadenia (oproti 39% mužov). Čo sa miesta nákupu týka, 19% žien užíva svoje mobilné zariadenie k nákupom na pracovisku, u mužov je to dokonca 26%. S týmito poznatkami a odborným partnerom, by mali byť obchodníci dobre vybavení na vstup do sveta online predaja. Ak sa pozrieme do roku 2020 a ďalej, existuje historicky najväčší potenciál na zlepšovanie nákupné skúsenosti pre všetkých spotrebiteľov a zároveň riešenie ich komunikačných potrieb a sociálnych preferencií. Vďaka spolupráci s partnermi môžu obchodníci zlepšovať zákaznícku skúsenosť a lepšie tak využiť príležitosti, ktoré ponúka stúpajúca obľuba mobilného a sociálneho predajného kanála, zvyšovať tak objem predaja a dosahovať rýchlejšieho rastu.