Kyjev sa zapojí do aktivít Regionálneho centra kybernetickej bezpečnosti, ktoré by malo vzniknúť do konca roka 2020.

Ministri obrany Litvy a Ukrajiny v stredu podpísali vyhlásenie o zámere spolupracovať v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Ich cieľom je rozvíjať úzku spoluprácu medzi krajinami, ktorá zaistí primeranú odpoveď v prípade rozsiahleho kybernetického incidentu na národnej a medzinárodnej úrovni. Obe strany sa ďalej dohodli na zriadení kontaktných bodov pre výmenu informácií o kybernetických hrozbách a útokoch. V pláne je tiež uskutočnenie spoločného cvičenia. „Všetky krajiny zaznamenávajú nárast kybernetických incidentov so zákernými úmyslami a kritická infraštruktúra štátu naďalej ostáva terčom týchto aktivít. Kyberpriestor je tiež vojnová zóna a vyžaduje rovnako seriózne úsilie o zlepšenie bezpečnosti a obrany ako more, vzduch či zem,“ uviedol litovský minister obrany Raimundas Karoblis.

Jeho ukrajinský náprotivok Andrij Zahorodňuk prisľúbil spoluprácu aj na Regionálnom centre kybernetickej bezpečnosti, ktoré má litovské Národné centrum kybernetickej bezpečnosti v pláne zriadiť ako svoju odnož do konca roku 2020 v Kaunase. Podľa televízie LRT chce litovská vláda vybudovať toto centrum za pomoci Spojených štátov, ktoré by mohli dodať časť potrebných zariadení a expertov z Národnej gardy USA. Spoluprácu s centrom už v marci potvrdilo Gruzínsko.

Zdroj: Cybersec