Štyri O3b komunikačné satelity pracujúce na strednej obežnej dráhe (MEO) úspešne vyslala do vesmíru spoločnosť Arianespace z Guyanského kozmického centra v meste Kourou, Francúzska Guyana. A to 4. apríla o 14:03 miestneho času, ako oznámila spoločnosť SES.

Štart nosnej rakety Sojuz je významným míľnikom pre program O3b MEO spoločnosti, keďže počet satelitov sa tým zvýšil na 20, čo tiež ohlasuje príchod novej generácie satelitného systému. Možnosť plynulej škálovateľnosti využitia družíc prinesie ďalšie zlepšenie pokrytia po celom svete. Umožní to spoločnosti poskytnúť väčšiu dostupnosť a spoľahlivosť služieb, ktoré uspokoja rastúci dopyt po sieťových aplikáciách zo strany vládnych, telekomunikačných, cloudových, námorných i energetických trhov. Za stavbou satelitov stojí spoločnosť Thales Alenia Space.

O3b MEO systém je negeostacionárnym satelitným orbitom (NGSO) širokopásmového systému s osvedčenou operačnou a komerčnou funkčnosťou. Ide o satelitný systém, ktorý v súčasnosti poskytuje služby dátového pripojenia podobné optickým vláknam, certifikovanej službe MEF Carrier Ethernet a certifikovanej službe cloudového pripojenia. Už dnes pociťujú pozitívny vplyv tejto novej technológie zákazníci z takmer 50 krajín. Konštelácia O3b sa nachádza vo výške necelých 8000 kilometrov nad Zemou, poskytuje výkon porovnateľný s pripojením prostredníctvom optických vlákien.