Google konečne pridáva natívnu funkciu prekladu do služby Gmail pre Android a iOS.

Pred telom správy sa v službe zobrazí banner „Preložiť do“. Klepnutím sa aktualizuje to, čo sa zobrazí pod ním, s možnosťou „Zobraziť pôvodný“ opäť a „Automaticky preložiť“ konkrétny jazyk do budúcnosti. Stlačením ozubeného kolieska nastavení môžete vybrať ďalší výstupný jazyk, pričom podporovaných je viac ako 100 jazykov. Táto výzva sa zobrazí, keď sa obsah e-mailu nezhoduje s používateľským „Zobrazovacím jazykom služby Gmail“, čo je prvá rozbaľovacia ponuka v nastaveniach webovej aplikácie. Ak e-mail nebol rozpoznaný, môžete ručne preložiť jazyk tak, že prejdete do ponuky s tromi bodkami v pravom hornom rohu.

Túto funkciu môžete pre konkrétny jazyk vypnúť aj kliknutím na „x“ na banneri a potom na „Neprekladať [jazyk] znova“. Preklady v službe pre Android sa zavádzajú od dnešného dňa, zatiaľ čo do systému iOS prídu v nasledujúcich týždňoch. Ide o veľmi potrebnú integráciu, keďže predtým museli používatelia otvoriť e-mail na počítači alebo urobiť snímku obrazovky na mobile a odoslať ju do aplikácie Google Lens alebo Prekladač. K dispozícii je pre všetkých zákazníkov služby Google Workspace a používateľov s osobnými účtami Google. Funkcia prekladu je vo webovom rozhraní prítomná už roky, a integrácia natívneho prekladu v mobilnej aplikácii, ktorá používateľom umožní bezproblémovú komunikáciu v mnohých jazykoch prichádza konečne so zásadným zlepšním.

Zdroj