Kanadský sudca rozhodol, že emotikon zdvihnutého palca sa považuje za zmluvnú dohodu.

Farmár teraz musí zaplatiť nevyhnutných 62,000 dolárov. Kanadský sudca rozhodol, že obľúbený emoji „palec hore“ sa môže používať nielen ako zmluvná dohoda, ale je rovnako platný ako skutočný podpis. Sudca zo Saskatchewanu vydal toto rozhodnutie s odôvodnením, že súdy sa musia prispôsobiť „novej realite“ spôsobu komunikácie medzi ľuďmi. Prípad sa týkal nákupcu obilia, ktorý rozoslal hromadnú textovú správu s cieľom získať klientov, a farmára, ktorý súhlasil s predajom 86 ton ľanu za približne 13 USD za bušel. Nákupca poslal poľnohospodárovi textovú správu so zmluvnou dohodou a požiadal ho, aby „potvrdil“ prijatie zmluvy. Ten ako potvrdenie prijatia dokumentu vydal emotikon palca hore, ale po zvýšení cien ľanu od dohody odstúpil.

Kupujúci zažaloval poľnohospodára a tvrdil, že zdvihnutý palec predstavuje viac než len prijatie zmluvy. Predstavoval súhlas s podmienkami zmluvy a sudca mu dal za pravdu a nariadil farmárovi, aby vyplatil takmer 62,000 dolárov, čo pravdepodobne spôsobilo sériu zvracajúcich emotikonov. Farmár Chris Achter v prísažnom vyhlásení uviedol, že „nemal čas na preskúmanie“ zmluvy a zdvihnutý palec bol len potvrdením prijatia. Sudca Timothy Keene sa opieral o definíciu emoji na stránke Dictionary, ktorá uvádza, že obrázok sa používa na „vyjadrenie súhlasu, schválenia alebo povzbudenia v digitálnej komunikácii, najmä v západných kultúrach“, a nakoniec sa priklonil na stranu kupujúceho obilia. „Tento súd ochotne uznáva, že 👍 emoji je netradičný prostriedok na „podpísanie“ dokumentu, ale napriek tomu to bol za týchto okolností platný spôsob, ako vyjadriť dva účely „podpisu“,“ napísal sudca Keene.

Zdroj