Americký Národný inštitút pre štandardy a technológie (NIST) vo štvrtok oznámil, že zverejnil svoje databázy biometrických záznamov. Celkovo ide o tri súbory dát, ktoré obsahujú odtlačky prstov, fotografie tvárí alebo skeny dúhoviek. Podľa odborníka pomôžu najmä multimodálnym systémom, ktoré kombinujú viacero identifikačných postupov.

Hlavným cieľom je pomôcť vylepšiť systémy pre riadenie prístupu. Podľa inštitútu vývojárom doteraz chýbalo dostatočné množstvo zdrojov, na ktorých by mohli otestovať spoľahlivosť svojich algoritmov v identifikačných systémoch. NIST v tlačovej správe zdôraznil, že tieto záznamy sú určené výhradne len pre výskumné účely. Zo všetkých dát boli preto odstránené identifikačné informácie ako meno a adresa bydliska. Väčšina záznamov pochádza od účastníkov súťaže Nail to Nail (N2N) Fingerprint Challenge spred dvoch rokov, ktorí súhlasili so zberom ich biometrických a demografických údajov pre potreby výskumu. Ďalších deväťsto pochádza zo starých záznamov atramentových odtlačkov prstov dnes už zosnulých ľudí. Zvyšok tvoria takzvané latentné odtlačky, ktoré po sebe ľudia zanechali na objektoch, ktorých sa dotkli.

Spomedzi troch datasetov je kolekcia SD 301 podľa inštitútu najvýznamnejšia. Ide totiž o prvú „multimodálnu“ kolekciu, v ktorej sú rôzne biometriky od jednotlivých osôb navzájom prepojené. Výskumníkom sa budú hodiť najmä pri testovaní systémov, ktoré kombinujú identifikačné postupy – napríklad pri fotografiách spojených s odtlačkami prstov. „Dáta pomôžu komukoľvek, kto sa zaujíma o testovanie chybovosti biometrických identifikačných systémov. Otvárajú tiež možnosti pre rôzne typy multimodálnych výskumov, ktoré doteraz neboli uskutočnené,“ priblížil počítačový vedec Greg Fiumara. „Chceme bezpečnejšiu a presnejšiu identifikáciu, pretože multimodálne systémy je ťažšie oklamať.“ Výskumníci môžu požiadať o datasety na oficiálnej stránke NIST.

Zdroj: Cybersec