Zariadenie, ktoré poznáme hlavne preto, lebo ho využívajú poľovníci a majitelia veľkých pozemkov, ktorí ich využívajú ako ochranu pred nepovolanými návštevníkmi z lesa. Sú to dôležité zariadenia, ktoré umožňujú viditeľne zobraziť infračervené žiarenie telesa.

Viacerí ľudia si myslia, že fungujú na rovnakom princípe ako nočné videnia, no nie je to celkom tak. Nočné videnie pracuje so zbytkovým svetlom, ktoré sa elektrochemickým procesom mení na svetlo. Termovízie ale takýmto spôsobom nepracujú.  Čo všetko by sme mali vedieť o termovíziách, resp. termokamerách?

Definícia

Ak sme už spomínali, termovízie pracujú na základe snímania odrazového infračerveného žiarenia od pozorovaného objektu. Termovízia vidí tú časť spektra, ktoré iný prístroj nevidí. Nesmieme teda porovnávať spektrum nočného videnia a spektrum termovízie, pretože sú úplne iné, odlišné. Termovízie poznáme pod viacerými názvami. Najčastejšie sa stretávame s termokamerami a s infračervenými kamerami.

Princíp fungovanie

Aby sme pochopili, ako vlastne fungujú termovízie, termokamery, môžeme si predstaviť klasické kamery, ktoré obraz formujú pomocou viditeľného spektra svetla. Rozdiel je len v tom, že namiesto viditeľného svetla vlnovej dĺžky 400-700 nanometrov využívajú termokamery a termovízie vlnové dĺžky hodnoty 14 000 nm. Odborne tomuto procesu zobrazenia hovoríme termografia. Termografia sa zaoberá analýzou teplotného poľa na povrchu konkrétneho telesa, a to bezkontaktným spôsobom.

Z hľadiska teplotného zobrazenia sú vyobrazené najhorúcejšie časti objektu vyobrazené najjasnejšou bielou farbou. Stredný interval teploty je zobrazený v žltej a v červenej farbe. Najchladnejšie časti meraného objektu sú vyobrazené v čiernej. Aby ste sa vedeli zorientovať, akú teplotu má konkrétna oblasť meraného objektu, pri každom obrázku je vyobrazená aj mierka farebnej škály s priradením farieb teplotám.