Združenie GSM zverejnilo svoju správu o pripojení k mobilnému internetu na rok 2023.

Zo správy vyplýva, že 55% svetovej populácie (približne 4,3 miliardy ľudí) vlastní smartfóny. Podľa jej údajov je používateľov mobilného internetu 4,6 miliardy, pričom 4 miliardy z nich pristupujú k službám prostredníctvom smartfónov. Správa GSMA odhalila rozdiely medzi regiónmi a ich dostupnosťou mobilného internetu. V Severnej Amerike, východnej Ázii a Tichomorí 69% majiteľov smartfónov používa zariadenia s podporou 4G, zatiaľ čo väčšina používateľov v subsaharskej Afrike sa stále spolieha na pripojenie 3G – podobne ako na Blízkom východe a v severnej Afrike, kde každý tretí používateľ mobilného internetu stále používa 3G. Rast využívania mobilného internetu nie je prekvapujúci, ale približne 3,4 miliardy ľudí zostáva bez pripojenia. Podľa GSMA je celosvetový podiel ľudí žijúcich v oblastiach, kde je k dispozícii mobilné širokopásmové pripojenie, ale nevyužívajú ho, 38%. Rozdiel v pripojení je markantný v subsaharskej Afrike a južnej Ázii, kde 59% a 52% obyvateľov nie je pripojených na internet.

Ďalším dôležitým poznatkom zo správy je, že 600 miliónov ľudí, teda približne 8% svetovej populácie, stále používa internet prostredníctvom feature telefónov. Ďalšími prekážkami ďalšieho rozširovania počtu používateľov mobilných telefónov sú digitálne zručnosti, gramotnosť, obavy o bezpečnosť a dostupnosť relevantného obsahu – to všetko bráni používateľom smartfónov plne využívať svoje zariadenia na prístup na internet. Podľa Matsa Granryda, generálneho riaditeľa GSMA, nedostatok pripojenia pripravuje miliardy ľudí o prístup k životne dôležitým službám a príležitostiam generujúcim príjmy, čo má neúmerný vplyv na chudobnejších, menej vzdelaných, vidieckych používateľov a ženy. Tieto skupiny budú ďalej ovplyvnené krízou životných nákladov a nárastom mimoriadnych udalostí súvisiacich s klímou a výkonný riaditeľ vyzval na „urýchlenie digitálneho začlenenia a prelomenie bariér, aby sa digitálna priepasť ďalej nerozširovala“.

Zdroj