Astronómovia pri pozorovaní blízkej galaxie pomocou výkonného teleskopu zaznamenali jeden z najväčších výtryskov čiernych dier vôbec.

Prúd s veľkosťou milión svetelných rokov od konca po koniec je nielen obrovský, ale odhaduje sa, že je 50-krát väčší ako galaxia. Blízka galaxia NGC2663 sa nachádza v našom susedstve a je od nás vzdialená len 93 miliónov svetelných rokov. Podobné trysky čiernych dier boli pozorované už skôr, ale obrovská veľkosť novoobjaveného prúdu a jeho tesná blízkosť ku galaxii z neho robia jedinečný objav. Astronómovia z Western Sydney University ju pozorovali pomocou bežného teleskopu a videli oválny tvar typickej eliptickej galaxie. Pri pozorovaní galaxie superteleskopom s názvom Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP), ktorý prevádzkuje Organizácia pre vedecký a priemyselný výskum Commonwealthu (CSIRO), však objavili niečo mimoriadne. Analýzou rádiových vĺn zaznamenaných teleskopom astronómovia zistili prúd hmoty, ktorý bol z galaxie vyvrhnutý z centrálnej čiernej diery.

Zistilo sa, že je 50-krát väčší ako galaxia, a ak by sa dal pozorovať voľným okom, na nočnej oblohe by sa zdal väčší ako Mesiac. v prieskume Evolučná mapa vesmíru (EMU) astronómovia zaznamenali, že hmota medzi galaxiami sa tlačí späť na boky prúdu. Zistilo sa, že je to podobný efekt ako v tryskách. Keď sa výtokový lúč rúti atmosférou, okolitý tlak ho tlačí zo strany na stranu. To má zasa za následok rozpínanie a zmršťovanie prúdu, čo spôsobuje jeho pulzovanie počas cesty. Pulzovanie sa prejavuje ako pravidelné jasné škvrny, ktoré astronómovia nazvali „rázové diamanty“. Takéto nárazové diamanty boli už skôr pozorované v menších výtryskoch veľkosti galaxie, ale toto bolo prvýkrát, čo astronómovia pozorovali výtrysky zúžené zo strán v masívnom meradle.

Zdroj